WinLas-versioner och releaseinformation har flyttats till våra Kundsidor. Klicka här.

WinLas Personalanteckningar

Den naturliga samlingsplatsen för samtal

Medarbetarsamtal och lönesamtal utförs vanligtvis efter standardmallar som organisationen har tagit fram centralt. Genom WinLas Personalanteckningar digitaliserar ni dessa verktyg och låter varje medarbetarsamtal resultera i en digital dokumentation som följer medarbetaren under dess anställning.

Funktionalitet i WinLas Personalanteckningar

Vad kan ni göra i WinLas Personalanteckningar? Här följer ett urval utav användarnas mest uppskattade funktioner

Anpassningsbara mallar

Skapa egna mallar utifrån er organisations behov med hjälp av ett flexibelt mallverktyg. Mallar kan ställas in efter olika behörigheter eller efter förvaltning.

Olika frågetyper

Kryssrutor, flerval eller fritext - det är upp till dig. Mallverktyget är enkelt och flexibelt vilket också låter användaren att bädda in filmer, bilder och länkar.

Följer medarbetaren

Systemet säkerställer att anteckningarna följer medarbetaren, oavsett om medarbetaren flyttar till annan enhet i organisationen eller får en ny chef.

Anpassningsbara mallar

Skapa egna mallar utifrån er organisations behov med hjälp av ett flexibelt mallverktyg. Mallar kan ställas in efter olika behörigheter eller efter förvaltning.

Följ upp med bevakningsdatum

Genom att lägga till bevakningsdatum på anteckningen erhålls en påminnelse när bevakningsdatumet närmar sig. Bevakningsdatumet kan alltid andras så att användaren får påminnelse på samma anteckning i olika skeden av processen.

Följer medarbetaren

Systemet säkerställer att anteckningarna följer medarbetaren, oavsett om medarbetaren flyttar till annan enhet i organisationen eller får en ny chef.

Dela med dig till medarbetaren

Bjud in medarbetaren att ta del av frågor innan ett samtal. Aktivera signeringsfunktionen så att chef och medarbetare kan signera anteckningen. Möjligheten finns sedan att låsa och dölja anteckningen för medarbetaren om den inte ska vara synlig.

Effektiva rapporter

Följ upp hur många som utfört en viss typ av anteckning under en given period. Dessa rapporter kan filtreras ut efter del av organisationen, samt med gap för att se vilka som har och inte har utfört en viss anteckning.

Så fungerar det

Personalanteckningar är en tilläggsmodul till WinLas Webb, som blir ett komplement till alla andra uppgifter som chefen måste hantera. Oftast är det vid just anteckningarna som kompetensluckor identifieras och som sedan leder till utvecklingsplaner i WinLas kompetensmodul.

Kontakta oss

Vad kul att ni är intresserade av en visning eller offert! Fyll i detta formulär så återkommer vi så snabbt vi kan med förslag på tid och datum.