WinLas-versioner och releaseinformation har flyttats till våra Kundsidor. Klicka här.

Marknadens vassaste LAS-hantering med effektiva tilläggsmoduler för ett mångsidigt HR-verktyg

Vår LAS-hantering är basen för alla våra system och hanterar Lagen om Anställningsskydd (LAS), en god grund att bygga vidare på. Vad har ni inom er organisation för ytterligare behov ? Kanske anställningsavtal eller en tydlig kompetensöversikt? WinLas erbjuder många tilläggsmodluer och integrationer som förenklar er vardag!

LAS
LAS-hantering

Korrekt beräkning, hantering och administration av anställningstid som utgör basen för alla våra system - en god grund att bygga vidare på.

Kompetens
Kompetensöversikt

Vår kompetenshantering erbjuder funktioner för skapa kompetensprofiler, bygga utvecklingsplaner, att ta fram olika slags kompetensrapporter och mycket mer.

Anställningsavtal
Skriv anställningsavtal

Vår modul för att smidigt skriva korrekta anställningsavtal med hjälp av anpassningsbara formulär. Konverteringsvarningar och digital signering ingår.

Personalanteckningar
Samtalsmallar

Medarbetarsamtal och lönesamtal utförs vanligtvis efter standardmallar som organisationen har tagit fram centralt. Genom att integrera dessa mallar med övrig information om medarbetaren får chefen sin verktygslåda samlad.

Integrationer
Bind samman system

Integrera få in rätt uppgifter i WinLas och för att minimera manuellt arbete. WinLas stödjer ett antal standardintegrationer som gör arbetsdagen enklare.

Molntjänst
Låt WinLas ta hand om driften.

Allt fler efterfrågar möjligheten att slippa lägga tid och resurser på det tekniska kring system. Därför erbjuder vi möjligheten att sköta driften åt er!