WinLas-versioner och releaseinformation har flyttats till våra Kundsidor. Klicka här.

Integritetspolicy

WinLas värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur WinLas samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Denna policy gäller för dig som integrerar med WinLas.se och vårt supportverktyg support.WinLas.se.
Genom att använda WinLas tjänster, accepterar du vår Integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att WinLas använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig.

Innehållsförteckning

1. Varför behöver winlas spara uppgifter om mig?

WinLas behöver information om dig för två huvudsyften:

 1. Etablera en första kontakt (gäller nya/potentiella kunder som hamnar i vårt kundregister).
 2. För att autentisera dig som kundkontakt och erbjuda dig åtkomst till vår supporthantering (ärendehantering), nyhetsbrev, programversioner, kursanmälan till WinLas-utbildningar och events, dokumentation, manualer och instruktionsfilmer.

2. Vilka uppgifter sparar winlas om mig?

I samband med att du som kundanvändare registrerar dig hos WinLas (du måste vara kund hos WinLas för att kunna få tillgång till winlas.se) sparar vi följande uppgifter om dig:

Uppgifter som du ger till oss:

 • För- och efternamn
 • Organisation (ex. kommun, myndighet eller företag)
 • E-postadress
 • Telefonnummer jobb
 • Eventuellt lösenord (Hashade så vi kan inte se dem)
 • Information om produkter eller tjänster som du/din organisation är intresserade av.
 • Eventuella kostavvikelser (i samband med kursanmälan)
 • Eventuella kurspreferenser och kursanmälan (ex. anmälan till seminariepass)

 

Information vi samlar in om dig:

 • IP-adress
 • Anonymiserad enhetsinformation, som t.ex. språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.
 • • Statistik om hur du interagerar med WinLas.se, dvs. hur du använder våra tjänster

3. Hur vi samlar in dina personuppgifter

I allmänhet samlar WinLas in personuppgifter direkt från dig eller andra personer som är kopplade till vår kund.

Vi använder oss också av cookies och andra spårningstekniker när du använder WinLas webbplats och när du interagerar med oss per e-post, för att optimera din upplevelse av WinLas, våra produkter och våra webbplats.

För mer information, vänligen läs vår cookie policy.

I vissa fall kan vi också samla in information om dig från andra källor. Dessa källor kan vara data aggregation från tredje part, WinLas marknadsföringspartner, offentliga källor eller sociala nätverk från tredje part.

4. Vad används uppgifterna till?

WinLas integritetspolicy gäller när WinLas behandlar dina personuppgifter för olika ändamål när du interagerar med oss, som;

Köpa och leverera

 • Hantera kundorder, avtal och betalningar
 • Erbjuda tjänster direkt till dig, som webinarium och artiklar
 • Ge erbjudanden av produkter och tjänster till kunder
 • Skapa och hantera konton för användare av våra tjänster

 

Support och förbättring

 • Förbättra och utveckla kvalitet, funktionalitet och användarupplevelse för våra produkter, tjänster och WinLas webbplatser
 • Erbjuda kundsupport för våra produkter och tjänster

 

Säkerhet

 • Upptäcka, avhjälpa och förhindra säkerhetshot och missbruk, samt utföra underhåll och felsökning

 

Marknadsföring

 • Hantera och skicka marknadsföringsmaterial
 • Skapa intresseprofiler för att marknadsföra relevanta produkter och tjänster (profiling)

 

Rekrytering
Uppgifter som samlas in i samband med rekrytering hanteras under jobs.WinLas.se och en separat integritetspolicy som du behöver ta del av i samband med att du skickar in din ansökan.

Behandling inom våra produkter
Information om hur personuppgifter behandlas i våra tjänster/produkter, beskrivs i personuppgiftsbiträdesavtalet. WinLas fungerar i dessa fall som personuppgiftsbiträde och behandlar uppgifterna på uppdrag av och enligt instruktioner från kunden. För mer information om detta, vänligen kontakta dataskydd@WinLas.se.

5. Hur dina personuppgifter delas

Inom WinLas
För att upprätthålla en översikt och ha insikt kan WinLas dela dina personuppgifter inom WinLas.

WinLas sparar dina uppgifter på vår server i Sverige. I de fall underleverantörer används för leverans av tjänster ansvarar WinLas för att de behandlar uppgifter i linje med vad som överenskommit i reglerat personuppgiftsbiträdesavtal.

Utanför WinLas
WinLas kan också komma att dela dina personuppgifter med extern tredje part i följande sammanhang:

Affärspartners
WinLas kan komma att dela dina personuppgifter med våra partners i det fall det förefaller legitimt ur ett affärsperspektiv och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Myndigheter
Polismyndigheten och andra myndigheter kan begära tillgång till personuppgifter från WinLas. I dessa fall lämnar WinLas över informationen endast om ett domstolsbeslut finns att göra detta.

6. När använder winlas underbiträden?

WinLas använder underbiträden för att behandla personuppgifter. Detta är vanligtvis leverantörer av molntjänster eller andra IT-leverantörer.

När WinLas använder underbiträden skriver WinLas personuppgiftsbiträdesavtal (DPA) med dessa för att skydda din integritet. Om underbiträden är lokaliserade utanför EU/EEA säkerställer WinLas legala grunder för internationella överföringar å dina vägnar genom att använda EU standardavtalsklausuler (EU SCC).

Du kan alltid begära en översikt och mer detaljerad information om WinLas underbiträden.

7. Hur länge sparar winlas mina uppgifter?

För uppgifter som sparas i samband med registrering på support.winLas.se behandlar WinLas dina uppgifter så länge som du är aktiv användare i systemet. När det gått två år sedan senaste aktivitet rensas din användarprofil automatiskt bort från systemet. Du kommer att få en påminnelse om att förnya din profil i god tid innan den tiden infinner sig. Vill du efter två år logga in i systemet igen måste du registrera dig på nytt.

Uppgifter som kommer in till oss via “Kontakt-sidan” som en förfrågan om offert eller visning, alternativt som en allmän fråga, sparas även de i vårt CRM-system.

8. Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter genom att begära en översikt över de personuppgifter vi behandlar om dig och du kan ha rätt till dataportabilitet. Du har också rätt att begära att WinLas korrigerar felaktigheter i dina personuppgifter. Om du har ett konto hos WinLas för en WinLas-produkt kan detta vanligtvis göras genom “ditt konto” eller “din profil” på tillämplig WinLas webbplats eller tjänst.

Vidare har du rätt att begära radering av personuppgifter och att begränsa eller invända mot vår behandling av dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy eller andra tjänstespecifika villkor.

Slutligen har du också rätt att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) gällande behandlingen av dina personuppgifter.

Du har rätt att radera dina uppgifter för de fall datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Vill du dra tillbaka ditt samtycke kan du skicka ett mejl till dataskydd@winlas.se.

9. Marknadsföring och profilering

Det berättigade intresset
När du interagerar med WinLas t.ex. genom att besöka WinLas webbsida, ladda ner innehåll, delta på webinars och som en del i användningen av WinLas tjänster, kommer WinLas att behandla dina personuppgifter utifrån ett berättigat intresse. En av WinLas berättigade intresse är att behandla personuppgifter för direktmarknadsföring.

WinLas använder dina personuppgifter för att tillhandahålla relevant innehåll till dig genom direkt marknadsföring på sociala medieplattformar och e-post, webbsidor eller i en WinLas tjänst, baserat på dina preferenser. De personuppgifterna vi behandlar är aggregerade uppgifter om dig, såsom IP-adress, intressen (var du har klickat etc.), användarnamn och enhet. Detta görs t.ex. genom cookies och kallas profilering. WinLas kommer också att ha möjlighet att kombinera denna information med information om den kundrelation vi kan ha med ditt bolag.

Syftet med profileringen är att leverera anpassad marknadsföring till dig, förbättra din användarupplevelse av våra tjänster / webbsidor och tillhandahålla produkter som våra kunder är nöjda med. WinLas tjänster är generellt använda som verktyg för arbetsrelaterade syften, och ditt beteende i dessa verktyg säger lite om ditt privatliv. Inga känsliga uppgifter behandlas. Dina personuppgifter behandlas därmed ur ett affärsperspektiv på ett sätt som vi bedömer inte är i konflikt med dina fri- och rättigheter som individ.

WinLas använder e-post som ett verktyg för att kommunicera marknadsföring, dock endast med ditt medgivande i enlighet med gällande marknadsföringslag (om sådant behövs). Om du har gett ditt medgivande kommer du alltid att ha möjligheten till opt-out som beskrivs nedan, eller när du får ett mejl innehållande marknadsmaterial.

Rätt till opt-out för marknadskommunikation
Du har rätt till opt-out att ta emot marknadsföringsmaterial från WinLas och vara föremål för profilering. Du kan göra detta på följande sätt:

 1. Genom att följa instruktioner för opt-out i marknadskommunikationen
 2. Ändra preferenser på ditt konto om du har ett konto hos winlas.se
 3. Kontakta oss via e-post på dataskydd@winlas.se
 4. Genom att använda tillämpligt verktyg för prenumerationen (subscription management tool)

Du kan också alltid opt-in/out cookies på en specifik WinLas webbsida genom vår cookie-banner.

Notera att även om du väljer opt-out för att ta emot marknadsföringsmaterial, kan du fortfarande få administrativ information från WinLas, såsom orderbekräftelser och notifieringar nödvändiga för att hantera ditt konto på den tjänst WinLas erbjuder våra kunder.

Vad gäller för externa länkar och innehåll?

Vi kan komma att föreslå hyperlänkar i tjänsterna, eller i kommunikation du mottar från tjänsterna, till tredje mans webbsida eller Internetkällor. Vi kontrollerar inte dessa sidor och kan inte i något fall hållas ansvariga för tredje mans behandling av personuppgifter eller innehåll på deras webbsidor.