WinLas-versioner och releaseinformation har flyttats till våra Kundsidor. Klicka här.

Vi hjälper er på vägen

WinLas solida kundstöd

Även om det är enkelt att komma i gång med WinLas, så kan det komma tillfällen där man kan känna att det är skönt att få hjälp på vägen. Därför erbjuder WinLas kundstöd, och vi finns med längs hela implementeringen; från import av data och integrationer till metodik och arbetssätt. Vårt mål är att ni ska få det stöd ni behöver, och känna er så trygga som möjligt.

Vi hjälper er att komma igång med WinLas

Våra implementationer börjar alltid med ett uppstartsmöte där vi formar införandeplanen tillsammans mer er. Beroende på vilka moduler som ska implementeras ser arbetet lite olika ut. Nedan följer exempel på aktiviteter som vanligtvis sker:

Kundstöd under hela resan

Våra implementationer börjar alltid med ett uppstartsmöte där vi formar införandeplanen tillsammans mer er. Beroende på vilka moduler som ska implementeras ser arbetet lite olika ut. Nedan följer exempel på aktiviteter som vanligtvis sker:

Hur fungerar det?

I samband med att vi startar upp er som ny kund ingår alltid ett startpaket med tjänster inom både installation/teknik och utbildning i inställningar och funktioner. För att beställa ytterligare tjänster under avtalstiden läggs en beställning i vårt ärendehanteringssystem för support.