WinLas-versioner och releaseinformation har flyttats till våra Kundsidor. Klicka här.

WinLas LAS-system

Heltäckande LAS-hantering som passar alla

Med över 30 års erfarenhet av att räkna på anställningstid kan WinLas erbjuda marknadens mest heltäckande LAS-hantering för såväl tillsvidare- som tidsbegränsade anställningar. WinLas hanterar lokala avvikelser och olika organisationers arbetssätt, så att Lagen om Anställningsskydd (LAS) efterlevs. Genom integration med lönesystemet och fullständig hantering av historik kan anställningsdata behandlas och beräknas för att få fram korrekta värden över den tid som ligger till grund för turordning, företräde och konvertering.

Varför är WinLas marknadsledande inom LAS-hantering?

Rättssäkert

Dataskyddsförordning

Efterlev Lagen om Anställningsskydd (LAS)

Person- och anställningsuppgifter hämtas från lönesystemet eller från någon av våra övriga integrationer. Vi kan även hämta uppgifter från historiska källor som kunden har tillgång till.

Tidsbesparande

Lägg tiden på annat

WinLas beräknar korrekta värden för den tid som ligger till grund för företrädesrätt, konvertering och turordning. Det är viktigt att medarbetarna hamnar i rätt ordning och att ingen glöms bort.

Ekonomiskt

Ikon för kris, WinLas Sverige

Undvik kostsamma överraskningar

Genom bättre koll på medarbetarnas anställningstid innan, under och efter en anställning kan ni förebygga kostsamma felrekryteringar och konverteringar. WinLas ger er korrekt informationsunderlag.
Att inte hålla koll på LAS kan medföra kostsamma juridiska ärenden i AD.

Förenklande

Ikon som förvandlar en avancerad handling till en simpel lösning.

Samla användbar information på ett ställe

Förutom att hantera LAS har WinLas utvecklats till att hantera en rad andra uppgifter om nuvarande och tidigare medarbetare, såsom olika händelser. Dessa kan vara uppgifter såsom hedersbelöningar eller giltigt utdrag från belastningsregistret. Ni väljer själva vilka uppgifter ni vill kunna söka ut på rapporter.

Importera all anställningsdata från lönesystemet

WinLas erbjuder i dagsläget integration från ca 10 olika lönesystem: Personec P, HR+8 och Agda (VISMA), Heroma (CGI), eCompanion och Primula (Tietoevry), Hogia, Lisa och Agresso (Unit4). Integrationen sker mellan WinLas Grund (klientapplikation) och masterdata (exempelvis ett lönesystem).

Import av person- och anställningsuppgifter, WinLas Sverige

Import

Person- och anställningsuppgifter hämtas från lönesystemet eller från någon av de övriga integrationsmöjligheterna. Vi kan även hämta uppgifter från historiska källor som kunden har tillgång till.

Behandling av korrekta värden, WinLas Sverige

Behandling

WinLas beräknar korrekta värden för den tid som ligger till grund för företräde, konvertering och turordning. Det är viktigt att medarbetarna hamnar i rätt ordning och att ingen glöms bort.

Resultat, beräkningar, beslutsunderlag, WinLas Sverige

Resultat

Beräkningar, beslutsunderlag och andra uppgifter presenteras personvis och även i rapporter samt ex i varselbrev och blanketter. Påminnelser aktiveras om, och när viktiga uppgifter bör hanteras.

WinLas som molntjänst ger mindre IT-krångel

Vi erbjuder molndrift, vilket innebär att applikationerna kan nås enkelt från vilken webbläsare som helst. WinLas sköter då dessutom all installation och uppdatering. Läs mer om exakt vad det innebär att ha WinLas som en molntjänst här

Molntjänst, WinLas Sverige

Funktionalitet i WinLas LAS-system

Vad kan ni göra i WinLas LAS-system? Här följer ett urval utav användarnas mest uppskattade funktioner:

LAS-översikt

Information kring aktuell LAS-, VIK-, SÄV- och AVA-tid visas överskådligt för varje medarbetare. Då personer närmar sig företrädesrätt eller konvertering flaggar systemet för det.

Rapporter

Ta fram turordningslistor och rapporter över personal som är aktuella för företräde och konvertering. Sök exempelvis utifrån organisation och filtrera på olika egenskaper.

Varselhantering

Tidsbegränsat anställd personal ska få besked om att anställningen upphör senast en månad innan den gör det. WinLas skapar en varsellista varifrån användaren kan skriva ut de dokument som krävs efter egna mallar.

Registrera händelser

Händelser fungerar som sökbara anteckningar och kan innehålla uppgifter om exempelvis Begärt företräde, Avstående konvertering, Utdrag ur belastningsregistret mm. Händelser kan få direkt påverkan på individen. Datumsatta händelser ger även påminnelser till chefen.

Bisysslor

Registrera bisysslor med information om typ av bisyssla, arbetsgivare och omfattning i procent. Systemet gör det möjligt för medarbetaren att själv registrera och för chefen att attestera eller avslå ansökan.

Simulera anställningar

Undersök innan anställning sker om ett vikariat eller en särskild visstidsanställning kommer att leda till företrädesrätt eller konvertering.

Brev & Blanketter

Utgå från våra färdiga brev- och blankettmallar, eller skapa helt egna efter organisationens behov. Skapa hundratals personliga brev genom några klick.

** Endast WinLas Grund

Uttag av historik

Vid frågor gällande total anställningstid kan ni, tack vare denna funktion enkelt se och kvalitetsgranska all inlagd historik.

** Endast WinLas Grund

Månadsackar

Grafisk översikt över den anställdes senaste fem år för att se hur många dagar personen har arbetat och samlat in för företrädesrätt och konvertering efter olika anställningsformer.

Användarvänligt

WinLas Webb är ett användarvänligt verktyg för samtliga användare, som med ett fåtal knapptryckningar kan se rapporter och utföra nödvändiga uppgifter som presenteras direkt på startsidan.

Behörighetsstyrt

WinLas Webb är ett behörighetsstyrt system där användaren endast ser det systemförvaltaren har ställt in vad som ska ses efter användarens roll. Vid inloggning med SSO (single sign on) identifieras rollen och vilken behörighet användaren ska ha.

Åtkomst för alla

Om kunden så önskar kan även medarbetare logga in i WinLas Webb. Detta för att själva kunna se sin egen LAS-status, begära företräde eller registrera bisysslor mm.

Hur fungerar det?

WinLas LAS-system består av två delar; WinLas Grund (klientapplikation) och WinLas Webb. WinLas Grund fungerar som integrationsmotor mot lönesystemet eller annan masterdata och WinLas Webb presenterar uppgifterna i ett användarvänligt gränssnitt, där HR, chef och medarbetare kan arbeta i ett behörighetsstyrt system, skräddarsytt efter just deras roll och anpassat efter alla displayer.

Visma partners

WinLas är underleverantörer till VISMAs lönesystem Personec P när det gäller LAS, Kompetens och Personalanteckningar.

Visma logga, Integration till/från Medvind

"En trygg och säker leverantör som aldrig lämnar kunden åt sitt öde om något skulle uppstå. Ett pedagogiskt och användarvänligt system som vi är väldigt nöjda med!"

Umeå Kommun

Nedladdningar

Fortfarande osäker? Kontakta oss för en gratis offert eller visning!

Tilläggsmoduler

WinLas hanterar mycket mer än bara LAS

Komplettera LAS-information med Anställningsavtal, Kompetens och Personalanteckningar för att få en helhetsbild över era anställda. Utöver tilläggsmodulerna finns även en rad kraftfulla integrationer.

Anställningsavtal

Vår modul för att smidigt skriva korrekta anställningsavtal med hjälp av anpassningsbara formulär. Konverteringsvarningar och digital signering ingår.

Kompetens

Vår kompetenshantering erbjuder funktioner för skapa kompetensprofiler, bygga utvecklingsplaner, att ta fram olika slags kompetensrapporter och mycket mer.

Personalanteckningar

Medarbetarsamtal och lönesamtal utförs vanligtvis efter standardmallar som organisationen har tagit fram centralt. Genom att integrera dessa mallar med övrig information om medarbetaren får chefen sin verktygslåda samlad.

Kontakta oss

Vad kul att ni är intresserade av en visning eller offert! Fyll i detta formulär så återkommer vi så snabbt vi kan med förslag på tid och datum.