WinLas-versioner och releaseinformation har flyttats till våra Kundsidor. Klicka här.

Artiklar

lagrum-domstol-Winlas

Vikariat i praxis

I denna artikel kommer jag att belysa Arbetsdomstolens praxis avseende hur en vikarie kan anställas, vad denne får utföra, personanknytningen till ordinarie befattningshavare och arbetsskyldigheten

Läs mer »