WinLas-versioner och releaseinformation har flyttats till våra Kundsidor. Klicka här.

Medarbetarna håller koll på LAS i Umeå

Umeå kommun benämns ofta som en digital organisation som ständigt arbetar med digitalisering utifrån ledorden hållbarhet och effektivisering. När WinLas Webb aktiverades 2020 satte kommunen ett effektmål att öka medvetenhet kring lagen om anställningsskydd (LAS) och att minska administrationen kring den. Idag finns det över 1 200 användare som tar del av sina personalanteckningar och […]