WinLas-versioner och releaseinformation har flyttats till våra Kundsidor. Klicka här.

Sommarhälsning 2024

Plötsligt är sommaren här och med det följer att det är dags att se tillbaka på vad våren haft att erbjuda.

Hösten 2023

WinLas står uppställda med tomteluvor i trappan på Mössebergs kurort.

WinLas VD reflekterar över hösten 2023: SaaS-utveckling, tekniska buzz-words, helpdesk, tillväxt och mer där till.

Vikariat i praxis

Vikariat i praxis, WinlLas Sverige

I denna artikel kommer jag att belysa Arbetsdomstolens praxis avseende hur en vikarie kan anställas, vad denne får utföra, personanknytningen till ordinarie befattningshavare och arbetsskyldigheten för en vikarie.   När används anställningsformen vikariat? Vikariat är den mest kända av tidsbegränsade visstidsanställningar. Av LAS § 5 framgår att avtal om tidsbegränsad anställning får träffas för vikariat. För […]

Anställningstid – varför beräknar vi det?

Bild för: Varför beräknar vi anställningstid här på WinLas?

Historik Ända sedan början av 1900-talet har fackföreningsrörelsen slagits för att begränsa arbetsgivarens rätt att avskeda medarbetare efter fri vilja. Under åren har det tillkommit nya kompromisser och avtal för att ständigt förbättra den anställdes skydd. När så lagen om anställningsskydd trädde i kraft den 1 juli 1974 upphörde arbetsgivarens fria rätt att avskeda arbetare. […]

Årsreflektion 2022

WinLas Sverige firar Jul med en Julgran och alla på ömse sidor.

WinLas VD Victoria har identifierat sex julklappar som sammanfattar det gångna året och öppnar dörrar för nästa.

Särskild visstidsanställning – ett lotteri med vinnare och förlorare

Bild för: Särskild visstidsanställning – ett lotteri med vinnare och förlorare

Lagen om anställningsskydd ändrades den 1 oktober 2022 bland annat i avseende sakliga skäl för uppsägning, anställningens upphörande vid tvist om ogiltighet av uppsägning, turordningsregler vid s.k. hyvling av sysselsättningsgrad samt icke minst med att den nya tidsbegränsade anställningsformen Särskild visstidsanställning (SÄV) ersatte Allmän visstidsanställning (AVA). Denna artikel belyser i första rummet förändringarna mellan SÄV […]

En liten resumé av våren

En tillbakablick på våren med WinLas

Plötsligt är sommaren här och med det följer att det är dags att se tillbaka på vad våren haft att erbjuda.

Vi har blivit ISO-certifierade

WinLas firar att dem har blivit ISO certifierade med en prinsesstårta

Allt började med GDPR 2018. Vi som många andra fick då mycket att sätta oss in i. Vi sökte en struktur att luta oss mot och fick nys om att ISO-standarden för informationssäkerhet kunde hjälpa till. Sagt och gjort, Mattias Nielsen och jag försökte ta oss an denna standard på egen hand. Det gick lite […]