Särskild visstidsanställning – ett lotteri med vinnare och förlorare

Lotteri-visstidsanställning

Lagen om anställningsskydd ändrades den 1 oktober 2022 bland annat i avseende sakliga skäl för uppsägning, anställningens upphörande vid tvist om ogiltighet av uppsägning, turordningsregler vid s.k. hyvling av sysselsättningsgrad samt icke minst med att den nya tidsbegränsade anställningsformen Särskild visstidsanställning (SÄV) ersatte Allmän visstidsanställning (AVA). Denna artikel belyser i första rummet förändringarna mellan SÄV […]

Årsreflektion 2022

WinLas medarbetare framför julgranen 2022.

WinLas VD Victoria har identifierat sex julklappar som sammanfattar det gångna året och öppnar dörrar för nästa.