WinLas-versioner och releaseinformation har flyttats till våra Kundsidor. Klicka här.

Våren 2023 på WinLas

Alla på kontoret står grupperade på en grusgång med träd i bakgrunden, Reflektion på våren 2023 med WinLas
Picture of Victoria Ronge

Victoria Ronge

Victoria skriver om allt från historia till framtidsvisioner & aktuella nyheter om vad som händer på WinLas.

Sommaren står för dörren och jag passar på att reflektera över våren som har varit både i vårt microversum men också i det större samhället.

Nu står sommaren för dörren, eller ja, egentligen har vi ju vädermässigt haft sommar i över en månad. Välförtjänta ledigheter väntar vi dock fortfarande på. Personligen ser jag denna sommar fram emot en lite längre semester – välbehövligt efter en intensiv vår. Samtidigt tror jag inte att sommarsemestern är lösningen på samhällets återhämtningsproblem, utan att vi behöver hitta de där luckorna under året så att våra hjärnor får vila och kan hålla i längden.

För tempot går fort, både hos oss i vårt microversum och i det större samhället. Aldrig har väl teknikutvecklingen tagit så stora kliv som denna vår – Google blir omsprungna av Open source och alla pratar AI och Chat GPT och huruvida det ska tillämpas eller inte tillämpas. Vi behöver därför hitta ett flow där vi som människor håller. Där vi kan ta in ny information och nya arbetsverktyg och bli effektivare, samtidigt som vi inte överbelastar våra hjärnor. Jag känner inte till några givna lösningar på hur. Kanske behöver vi sitta stilla i båten ibland, bli bättre på att välja och välja bort, osv.?

Tillväxt hos WinLas

Vad har då hänt på WinLas? Vi har fortsatt resan mot vår nya SaaS-plattform, vilket med tanke på teknikutvecklingens hastighet känns än mer viktig. Under våren fick vi tillskott av ytterligare en produktägare, Sofia Persson, som senast kommer från konsultföretaget Nexer. Hon har tagit plats i vårt nya SaaS-team och bidrar med mycket bra erfarenhet när det gäller agil utveckling, projektledning och kravhantering. Vi har även genomfört en organisationsförändring och samlat utvecklare, agil coach och test under ett och samma paraply under vår tillsatta CTO, Stephan Kaas Johansen. Innan Stephan gick in i rollen som CTO har han varit med oss som konsult under ca ett års tid. Stephan har en bred och djup teknisk kompetens inom de teknologier som vi nu har framför oss, samt en värdefull erfarenhet av säkerhetsarbete i relation till såväl ISO, NIS och tillämpning inom mjukvaruutveckling.

Vi har även välkomnat Pontus Wahlgren och Thomas Näss som efterlängtade tillskott på utvecklarsidan, samt Caroline Sonestedt som Administratör och marknadsassistent. Carro ser till att vi fortsatt har möjlighet att göra det lilla extra för våra medarbetare och avlastar framför allt mig och vår ekonomichef Karin.

Förutom att förändra lite i organisationsstrukturen har vi också organiserat oss i tvärfunktionella team tvärs över linjeorganisationen. Denna organisation underlättar kommunikationen mellan processer och roller som är av stort beroende till varandra, såsom support, projekt/onboarding och utveckling. Teamen är formerade efter produktområde och vi hoppas att detta ska kunna göra oss lite mer snabbrörliga i att möta våra kunders behov.

Lansering av Anställningsavtal och integration Learnifier

All innovation låter inte heller vänta på sig, under våren har vi firat att de första kunderna nu är igång med vår nya webbaserade modul för Anställningsavtal. Därmed underlättas administrationen runt skrivandet av anställningsavtal enormt för chefer och chefsstöd. Avtalen går snabbt att skriva, är lätta att signera digitalt och blir korrekta utifrån lag och kollektivavtal.

Vi har även gått live med samarbetet med Learnifier och den integration som tagits fram mellan Learnifier och WinLas Kompetens. Nu kan medarbetare genomföra kurser i Learnifier som sedan registreras som kompetenser i WinLas per automatik.

Till hösten ser jag fram emot att fortsätta arbetet med framtagandet av den nya produkten, samt anpassning av vår organisation därefter. Vi har också många nya kunder på väg in och två nya kollegor som börjar i augusti.

Glad sommar!

Önskar WinLas genom Victoria Ronge, VD