WinLas-versioner och releaseinformation har flyttats till våra Kundsidor. Klicka här.

Hösten 2023

WinLas står uppställda med tomteluvor i trappan på Mössebergs kurort.
Picture of Victoria Ronge

Victoria Ronge

Victoria skriver om allt från historia till framtidsvisioner & aktuella nyheter om vad som händer på WinLas.

WinLas syfte är att förenkla arbetsrätten. Vårt mål är att inom de närmsta åren kunna erbjuda en modern och skalbar SaaS-produkt för LAS- och personalhantering till samtliga kunder och en bredare marknad. Victoria summerar hur det gått under hösten och vad vi ser fram emot 2024.

Utveckling av SaaS-plattform

I höst har vi på riktigt kommit i gång med utvecklingen av vår nya SaaS-plattform. Första spadtaget togs redan förra hösten. Vi har och håller på att införa nya metoder för utveckling och samarbete. Att arbeta med kravhantering inom utveckling har aldrig fått så mycket fokus som nu.

Vi har introducerat arbetssättet BDD, Behaviour Driven Development, som är en metod för kravställning inom utveckling som sätter användarens behov i centrum. Den går ut på att en utvecklingspunkt, eller user story, förfinas i olika steg och blir ett underlag för scenarion beskrivet med syntaxen Gherkin, detta kan sen automatiseras (testautomatisering) och därefter utvecklas. En utvecklingspunkt anses sedan klar när den gått igenom det automatiska testet och kan därefter släppas ut i produktion. Syftet med arbetssättet är att öka upp kvaliteten på det som produceras och att säkerställa att det som utvecklas till högre grad uppfyller användarens förväntningar.

Andra tekniska buzz words som florerar (och jobbas med) är API-driven utveckling, event-driven utveckling, continuous deployment , och kubernetes. Utöver det undersöker vi hur vi kommer påverkas av NIS2 och Cyber Resilience Act (CRA).

Anställningsavtal, importer & helpdesk

Vid sidan om vårt nya plattformsbygge så verkar vi för att vidareutveckla vår befintliga webb där fortsatt mycket fokus legat på vår modul för Anställningsavtal. När det gäller vår befintliga klient-produkt har fokus legat på stabilitet, samt att möjliggöra för en av våra stora kunder att komma i gång med vår webb.

Vår kundbas fortsätter att växa och vi har under året välkomnat 10 nya kommuner och hjälpt våra befintliga kunder till utökat systemstöd. Vår nya tjänst med importer från Socialstyrelsen har varit populär tack vare att undersköterskor i somras fick en skyddad yrkestitel. Vi har under året lagt stort fokus på att utveckla vårt stödmaterial kring våra produkter. Detta har dels varit möjligt tack vare pågående implementering av nytt systemstöd för helpdesk (kolla in help.winlas.se), dels samarbetet med Learnifier vars plattform vi även nyttjar för att distribuera ut våra egna e-learnings för produkterna. Det nya systemstödet för ärendehantering kommer lanseras under våren och innebär att vi får nya verktyg för att utveckla vår supporthantering vidare.

Vi blir fortsatt fler

I början av året var vi 29 personer, nu är vi 36. Vi har under hösten välkomnat utvecklarna Jafar, Sandra och Tor in i våra utvecklingsteam. På applikationskonsultsidan fick vi förstärkning av Malin E. Att vi på två års tid gått från 20 personer till 36 har gjort att vi haft ett stort fokus på kultur, samarbete och arbetssätt. Vi har fortsatt jobbat i våra tvärfunktionella produktteam. Formationen har reducerat en hel del av de utmaningar vi tidigare hade gällande att kommunicera tvärs över våra processer.

Förhoppningarna inför 2024

Vår förhoppning är att vi ska kunna lägga in ytterligare en växel när det gäller utvecklingen av vår nya SaaS-plattform. Med det kommer vi också jobba vidare med att utveckla vårt kringerbjudande för SaaS-produkten. Vi hoppas också kunna utvecklas inom marknad – ett för oss relativt outforskat område. Att på bästa sätt nyttja AI kommer också att vara på tapeten.

Vi på WinLas befinner oss i en väldigt spännande och rolig tid just nu och hoppas att alla ni kunder ska vilja fortsätta vara med oss på den här resan. För utan er finns inte Sveriges bästa LAS-system. Så fortsätt återkoppla och ha kontakt med oss på olika sätt – det bidrar till utvecklingen framåt.

Till alla kunder och samarbetspartners, stort tack för det gångna året.

God Jul och ett Gott Nytt År!

Önskar WinLas genom Victoria Ronge, VD