WinLas-versioner och releaseinformation har flyttats till våra Kundsidor. Klicka här.

Särskild visstidsanställning har ersatt Allmän visstidsanställning

Bild för: Särskild visstidsanställning har ersatt Allmän visstidsanställning
Eric Hietala

Eric Hietala

Eric har en mångårig erfarenhet såsom jurist, HR-chef och arbetsrättsjurist. Han har även en gedigen erfarenhet som ombud i allmänna domstolar och från Arbetsdomstolen.

Den 1 oktober infördes den nya tidsbegränsade anställningsformen Särskild visstidsanställning, SÄV, till lagen om anställningsskydd samtidigt som Allmän visstidsanställning, AVA, fasas ut enligt vissa övergångsbestämmelser. Under min yrkestid som arbetsrättsjurist vågar jag säga att detta är den definitivt största förändringen som har kommit till stånd sedan anställningsskyddslagen kom till stånd 1974. Sverige har tidigare kritiserats för en lagstiftning som under lång tid staplat tidsbegränsade anställningar på varandra innan arbetstagaren erhåller en tillsvidareanställning. Med flera tidigare avlösande AVA har det enligt lag tagit mer än två år att erhålla en tillsvidareanställning; med vissa kollektivavtal mer än 18 månader. Härvidlag är det inte konstigt att lagstiftningen har förtjänat kritik.  

Företrädesrätt efter 9 månader och konvertering till en fast tjänst redan efter ett år

Det som nu händer med Särskild visstidsanställning är dock det motsatta. Företrädesrätt till återanställning kommer att ske redan inom nio månaders anställning. Konvertering till en tillsvidareanställning kommer att ske inom 12 månader när det fortfarande kommer att krävas mer än 18 – 24 månaders vikariat beroende på eventuellt kollektivavtal innan en vikarie kan erhålla en tillsvidareanställning. Den nya anställningsformen SÄV kommer teoretiskt endast kräva så få dagar som 37 dagar under en 12 månaders period för att konverteras till en tillsvidareanställning! Bakgrunden till denna matematik är det räcker med tre eller fler tillfällen med SÄV under en och samma månad för att arbetstagaren ska kunna tillgodoräkna sig även arbetslöshetsdagar eller arbete hos andra arbetsgivare för att kvalificera sig för en tillsvidareanställning. Lagstiftaren inför nämligen ett nytt element för tillgodoräkning av anställningstid, nämligen så kallade ”mellanliggande dagar”, alltså dagar där arbetstagaren inte är anställd men där arbetstagaren kommer att få tillgodoräkna sig anställningstid. Som mellanliggande dag räknas även om man är anställd hos annan arbetsgivare.

Den nya anställningsformen SÄV kommer teoretiskt endast kräva så få dagar som 37 dagar under en 12 månaders period för att konverteras till en tillsvidareanställning! Det räcker med tre eller fler tillfällen med SÄV under en och samma månad. Lagstiftaren inför ett nytt element för tillgodoräkning av anställningstid, nämligen så kallade “mellanliggande dagar

Kravet är alltså att det måste finnas minst tre SÄV-anställningar per månad. I det fall arbetstagaren arbetar ett par dagar över respektive månadsskifte (den sista resp första i månaden) samt ytterligare en dag i mitten av månaden får arbetstagaren tillgodoräkna sig samtliga kalenderdagar i månaden för en tillsvidareanställning. Matematiken ser ut så här: 12 månader x 3 dagar + 1 dag = 36 + 1 dagar = 37 dagar. Lagen säger att det måste vara en SÄV-tid av mer än 12 månader för konvertering (därav en dag mer än 36!). Det som jag ser som orättvist mellan de som konkurrerar om tillsvidareanställningar är hur slumpartat arbetstagarna kommer att tillgodoräknas anställningstid.

Övergångsbestämmelser är inte helt glasklara

En arbetsgivare som är i behov av tillfällig arbetskraft måste framledes nogsamt betänka om nödvändigheten av att tidsbegränsat anställa personal enligt SÄV. Övergångsbestämmelserna för Allmän visstidsanställning är minst sagt knepiga. En AVA som pågår över den 1 oktober tillgodoräknas vid konvertering såsom en SÄV med retroaktiv verkan från den 1 mars 2022 i samband med en nyanställning! Vid beräkning av tid för besked om att anställningen upphör eller företrädesrätt till återanställning till ny SÄV (> 9 månader/3år) tillgodoräknas all AVA-tid såsom SÄV-tid om det är en och samma AVA.