Vikariat i praxis

lagrum-domstol-Winlas

I denna artikel kommer jag att belysa Arbetsdomstolens praxis avseende hur en vikarie kan anställas, vad denne får utföra, personanknytningen till ordinarie befattningshavare och arbetsskyldigheten för en vikarie.   När används anställningsformen vikariat? Vikariat är den mest kända av tidsbegränsade visstidsanställningar. Av LAS § 5 framgår att avtal om tidsbegränsad anställning får träffas för vikariat. För […]

Anställningstid – varför beräknar vi det?

Historik Ända sedan början av 1900-talet har fackföreningsrörelsen slagits för att begränsa arbetsgivarens rätt att avskeda medarbetare efter fri vilja. Under åren har det tillkommit nya kompromisser och avtal för att ständigt förbättra den anställdes skydd. När så lagen om anställningsskydd trädde i kraft den 1 juli 1974 upphörde arbetsgivarens fria rätt att avskeda arbetare. […]

Särskild visstidsanställning – ett lotteri med vinnare och förlorare

Lotteri-visstidsanställning

Lagen om anställningsskydd ändrades den 1 oktober 2022 bland annat i avseende sakliga skäl för uppsägning, anställningens upphörande vid tvist om ogiltighet av uppsägning, turordningsregler vid s.k. hyvling av sysselsättningsgrad samt icke minst med att den nya tidsbegränsade anställningsformen Särskild visstidsanställning (SÄV) ersatte Allmän visstidsanställning (AVA). Denna artikel belyser i första rummet förändringarna mellan SÄV […]

Skellefteå kommun pratar administrativa utmaningar – och lösningar!

WinLas kunddag 2023

Hur ser den administrativa vardagen ut i Sveriges till ytan största kustkommun, och vilka utmaningar ställs man inför? Hur gör man för att inte missa en tidsbegränsad anställning som går ut, eller för att matcha kompetenser till medarbetare? Vi stämde träff med två av Skellefteå kommuns trogna medarbetare för att samtala om just dessa intressanta […]

Särskild visstidsanställning har ersatt Allmän visstidsanställning

Gavel In Front Of Row Of Law Books

Den 1 oktober infördes den nya tidsbegränsade anställningsformen Särskild visstidsanställning, SÄV, till lagen om anställningsskydd samtidigt som Allmän visstidsanställning, AVA, fasas ut enligt vissa övergångsbestämmelser. Under min yrkestid som arbetsrättsjurist vågar jag säga att detta är den definitivt största förändringen som har kommit till stånd sedan anställningsskyddslagen kom till stånd 1974. Sverige har tidigare kritiserats […]