WinLas-versioner och releaseinformation har flyttats till våra Kundsidor. Klicka här.

Grundutbildning för normal användare i WinLas Grund/Klient

Ny WinLas-användare, eller vill du damma av kunskaperna?

Utbildningen är uppdelad i fem avsnitt, där varje avsnitt avslutas med ett quiz för att sätta dina nyvunna kunskaper på prov. För att komma vidare till nästa del i utbildningen måste du bli godkänd på quizet 

De fem delarna som gås igenom i utbildningen är: 

1. Komma i gång:

 • Min personliga profil
 • Söka fram arbetstagare

2. Personbilden

 • Vad är personbilden
 • Beräkning företrädesrätt och konvertering
 • Händelser 

3. Varselhantering från A till Ö

 • Varsellistan
 • Registrera begärt företräde 

4. Rapporter

 • Vad är en rapport och vilka rapporter finns det?
 • De tre vanligaste rapporterna
 • Tips på rapporter

5. Tjänstgöringsintyg/Betyg och Personhistorik

 • Tjänstgöringsintyg/Betyg
 • Personhistorik 

Efter utbildningen kommer du ha kunskap kring…

… hur du läser av personbilden för olika typer av arbetstagare. 

Vad de olika staplarna för beräkning av företrädesrätt och konvertering visar. Få förståelse för hur gällande lagar och regler påverkar beräkningarna i WinLas.  

… hur ett varsel går till 

Få förståelse för varför vissa arbetstagare vissas på varsellistan men inte andra. Vad som händer efter att ett besked- och varselbrev skickats ut. Samt hur en Aktuell LAS-lista tas fram. 

… vilka rapporter som finns och hur dessa används 

Varje rapport är unik på så sätt att de fångar olika typer av anställda utifrån vissa valda parametrar. Att förstå när en viss rapport ska användas samt hur urvalet ska göras är grundläggande för att få rätt personer på rätt rapporter. 

… tjänstgöringsintyg/betyg och Personhistorik 

Vad detta är för typ av underlag samt hur dessa tas fram.  

Utbildningen är uppskattad till ca 3,5 timma och kan genomföras oberoende av vilket lönesystem WinLas är kopplat mot.  

 

Snabbinformation

Tid: Från registrering är kurs tillgänglig 6 månader

Plats: Digitalt

Deltagaravgift: 2499

Anmäl dig här