WinLas-versioner och releaseinformation har flyttats till våra Kundsidor. Klicka här.

Vikariat i praxis

Vikariat i praxis, WinlLas Sverige

I denna artikel kommer jag att belysa Arbetsdomstolens praxis avseende hur en vikarie kan anställas, vad denne får utföra, personanknytningen till ordinarie befattningshavare och arbetsskyldigheten för en vikarie.   När används anställningsformen vikariat? Vikariat är den mest kända av tidsbegränsade visstidsanställningar. Av LAS § 5 framgår att avtal om tidsbegränsad anställning får träffas för vikariat. För […]