WinLas-versioner och releaseinformation har flyttats till våra Kundsidor. Klicka här.

Hösten 2023

WinLas står uppställda med tomteluvor i trappan på Mössebergs kurort.

WinLas VD reflekterar över hösten 2023: SaaS-utveckling, tekniska buzz-words, helpdesk, tillväxt och mer där till.