WinLas-versioner och releaseinformation har flyttats till våra Kundsidor. Klicka här.

Arbetsrättslig rådgivning

Arbetsrättslig rådgivning för dig som arbetar som chef eller inom HR

Det finns många lagar och regler att förhålla sig till som arbetsgivare. WinLas är fokuserade på att hantera Lagen om Anställningsskydd och reglerna kring företräde, konvertering och turordning. Vi vet att det kan finnas många frågor runt dessa och närliggande arbetsrättsliga områden och att misstag tyvärr kan bli mycket dyra. Därför erbjuder vi möjligheten till arbetsrättslig rådgivning via vår arbetsrättsjurist.

Låt oss presentera Eric Hietala - vår arbetsrättsjurist!

Eric-Hietala-WinLas

WinLas samarbetar sedan många år med jurist Eric Hietala gällande arbetsrättslig rådgivning. Eric har en mångårig erfarenhet som jurist, HR-chef och arbetsrättsjurist. Han har även en gedigen erfarenhet som ombud i allmänna domstolar och från Arbetsdomstolen. Eric har även hållit ett stort antal föreläsningar i kommunal arbetsrätt över hela landet. Dessutom är han flitigt anlitad i olika tvisteförhandlingar och har handlagt ett stort antal misskötsamhetsärenden, inte minst i domstol.

Alla ska kunna få arbetsrättslig rådgivning

Ingen ska behöva känna sig osäker när det gäller arbetsrätt. Eric hjälper dig därför gärna med rådgivning inom exempelvis:

Hur fungerar det?

För att ta del av den arbetsrättsliga rådgivningen behöver ni vara kunder till WinLas. Kontakt med Eric fås genom att registrera ett ärende i WinLas ärendehanteringssystem eller genom att kontakta Eric direkt på: