WinLas-versioner och releaseinformation har flyttats till våra Kundsidor. Klicka här.

Integration till/från Medvind

Låt WinLas vara navet för all kompetenshantering!

Med integration till Medvind kan information om LAS-status skickas till Medvind för att synliggöra anställningstid direkt för bemanningen. WinLas kan även integrera från Medvind vilket gör att WinLas kan beräkna anställningstid snabbare än om det går via lönesystemet.

Funktionalitet med integration till Medvind

Vad erbjuder tjänsten? Här följer ett urval utav användarnas mest uppskattade funktioner:

Export av LAS-uppgifter

Integrationen gör det möjligt att visa den tilltänkta vikariens sammanlagda anställningstid utifrån de olika anställningsformerna som ligger till grund för företrädesrätt och konvertering.

Sök ersättare

Uppgifterna från WinLas visas under ”sök ersättare”, fliken ”LAS” och ”sök vikarie”. Detta gör att bemanningen inte behöver gå in i WinLas LAS-modul för att få korrekta uppgifter.

Färskare uppgifter

Medvind simulerar från det inkomna LAS-värdet ett resultat vad en utbokning skulle innebära.

Import av anställningstid

WinLas hämtar filen som Medvind skapar från en vald katalog/fil och lägger i en utvald mapp. Uppgifterna synliggörs i WinLas efter tankning av filen.

Färskare uppgifter

Med integration från Medvind får WinLas snabbare tillgång till uppgifter gällande arbetade dagar från vikarier. Det gör att er organisation snabbare kan beräkna och ta hänsyn till vikariernas LAS-status.

Så fungerar det

För att kunna använda integrationen till eller från Medvind behövs först WinLas Las-modul. WinLas kan sedan hämta eller skicka information genom filöverföring.

Kontakta oss

Vad kul att ni är intresserade av en visning eller offert! Fyll i detta formulär så återkommer vi så snabbt vi kan med förslag på tid och datum.