WinLas-versioner och releaseinformation har flyttats till våra Kundsidor. Klicka här.

Import av legitimationer från skolverket

Få koll på lärarlegitimationerna

Med över 30 års erfarenhet av att räkna på anställningstid kan WinLas erbjuda marknadens mest heltäckande LAS-hantering för såväl tillsvidare- som tidsbegränsade anställningar. WinLas hanterar lokala avvikelser och olika organisationers arbetssätt, så att Lagen om Anställningsskydd (LAS) efterlevs. Genom integration med lönesystemet och fullständig hantering av historik kan anställningsdata behandlas och beräknas för att få fram korrekta värden över den tid som ligger till grund för turordning, företräde och konvertering.

Funktionalitet i Import av legitimationer från Skolverket

Vad kan ni göra i WinLas LAS-system? Här följer ett urval utav användarnas mest uppskattade funktioner:

Automatisk importfunktion

Helt automatisk importfunktion utan handpåläggning som uppdateras 4 eller 12 gånger per år.

Sökbara legitimationer

Legitimationerna blir sökbara både vad det gäller legitimationen i sig men också per ämne vilket gör det enkelt att söka ut vilka som besitter en viss legitimation.

Effektiva rapporter

Med ett flertal effektiva rapporter som kan  få rapporter i form av en matris över alla lärares legitimationer på en viss enhet eller en statistisk vy över antal legitimerade lärare efter önskat urval.

Alla legitimationer

WinLas hämtar in alla legitimationer från Skolverket, oavsett om det gäller grundskolan eller gymnasieskolan. Eventuellt indragna legitimationer flaggas upp i rapporterna.

Integrera mot schemaläggningssystemet

Med en tilläggstjänst är det möjligt att kontrollera mot schemaläggningssystemet vilka ämnen medarbetaren faktiskt undervisar i. För att använda denna integration krävs Kompetens Plus Kontakta WinLas för mer information!

Så fungerar det

Import av legitimationer från Skolverket är en integration som kräver WinLas Webb med Kompetens Bas eller Kompetens Plus. Välj mellan fyra eller tolv importer per år.

Kontakta oss

Vad kul att ni är intresserade av en visning eller offert! Fyll i detta formulär så återkommer vi så snabbt vi kan med förslag på tid och datum.