WinLas-versioner och releaseinformation har flyttats till våra Kundsidor. Klicka här.

Årsreflektion 2022

WinLas Sverige firar Jul med en Julgran och alla på ömse sidor.
Picture of Victoria Ronge

Victoria Ronge

Victoria skriver om allt från historia till framtidsvisioner & aktuella nyheter om vad som händer på WinLas.

Inför varje årsavslut så finner jag det alltid rofyllt att göra en liten reflektion och summering över året som gått. När jag ser tillbaka på året 2022 hittar jag sex julklappar som sammanfattar det gångna året och öppnar dörrar för nästa.

Paket 1: Det susar i säven

”Det susar i säven” är ett begrepp som ekat i WinLas korridorer det gångna året. 2022 var året som vi fick den största förändringen av Lagen om Anställningsskydd sedan dess tillkomst 1974. För oss är det framför allt införandet av den nya anställningsformen Särskild visstid som varit mest utmanande med lagförändringen då den medfört stora förändringar i systemen. Nu ska inte bara faktiskt arbetade dagar räknas som grundande för konvertering, utan vi behöver också hålla koll på antalet arbetade perioder under månaden och de dagar som infaller emellan dessa (läs mer här).

Paket 2: Tillväxt

Vi har haft en väldigt fin utveckling av bolaget under det gångna året med ett tillskott på 10 resurser. Den 1 februari 2023 summerar vi till 30 anställda, 3 konsulter och några praktikanter. År 2022 började med att vi fick en ny extern styrelse på plats, vilket i sin tur gjort att vi höjt växeln på investeringarna i vår kommande produkt. Ett helt nytt utvecklingsteam har formats under hösten och ett antal viktiga steg har tagits mot en ny generations produkter i molnet. Detta arbete kommer att fortsätta och intensifieras under år 2023.

Paket 3: Produktportföljen koncentrerades

Under 2022 fattades även beslut om att vissa av våra befintliga produkter ska fasas ut från produktportföljen. De produkter i klient som redan idag kan ersättas med motsvarande funktionalitet i vår webb fasas ut (kompetens i klient). Våra system för korttidsbemanning och schemaläggning fasas ut under 2023. Likaså sker för vår modul för Kurs och LMS som ersätts av vårt nya samarbete med Learnifier.

Paket 4: Nya modulen för Anställningsavtal lanserades under vår efterlängtade Kunddag

I november hade vi äntligen, efter dryga två år, vår efterlängtade Kunddag i Stockholm. Det var mycket uppskattat från vår sida att få träffa alla kunder. Under dagen lanserades vår nya webbmodul för Anställningsavtal. Den kommer att rullas ut under kommande år och ersätta vår befintliga modul i klient.

WinLas deltagare under Kunddagen 23 november i Stockholm.

Paket 5: Kultur och processutveckling på WinLas

Vårt mål för 2024 är att vi ska ha en agil organisation och en skalbar produkt för molnet. Stora steg har tagits under det gångna året inom det agila ramverket Scrum. Arbetssätt och samarbete är saker som ständigt förfinas. Under året som gått har vi lagt ett stort fokus på att få till processer för ökad kvalitetssäkring i utvecklingen genom testning och detta arbete kommer att fortsätta under kommande år med ytterligare resurser. För den nya produkten har vi fokus på en hög grad av testautomation och spårbarhet. Ett ytterligare utvecklingsbehov som framkommit under året är ökat fokus på en mer strukturerad hantering av krav. Därför kommer vi både tillsätta en resurs och försöka få in något form av systemstöd för detta.  

Paket 6: Nya kunder under 2023

Vi har fått det stora förtroendet från 25 nya kunder inom kommun och statliga verksamheter som ska implementeras under nästa år. Vi ser fram emot kommande samarbete!

Detta gör att vi fortsatt behöver växa och letar nya kollegor för att ha möjlighet att fortsätta leverera pålitliga systemstöd till våra kunder. Annonser kommer att publiceras på våra jobbsidor inom kort.

Till alla kunder och samarbetspartners, stort tack för det gångna året.

God Jul och ett Gott Nytt År!

Önskar WinLas genom Victoria Ronge, VD

Ps. Den som varit uppmärksam kan även konstatera att vår hemsida fått sig ett ansiktslyft här under slutet på året.