WinLas-versioner och releaseinformation har flyttats till våra Kundsidor. Klicka här.

Kom igång med varselhantering i WinLas

LAS hantering, WinLas Sverige
Webbinariet tar ett helhetsgrepp kring varselhanteringen i både klient och webb. Delar som gås igenom är varselhanteringen från A till Ö, inställningar och brevmallar kopplade till varsel.

Under webbinariet kommer vi tillsammans att titta på vilka inställningar som finns kopplade till varsel, samt vilka brevmallar som behöver aktiveras. Därefter kommer ett varsel ske i klienten och i webben, för att visa på vilka möjligheter som finns samt eventuella skillnader. Därefter tittar vi också på hur en begäran om företrädesrätt registreras, hur man därefter tar fram en aktuell företrädesrättslista och vilka händelser man därefter kan registrera för att visa att arbetstagaren tackat ja, eller nej till ett skäligt erbjudande om återanställning.

 

Anmäl dig här!

Snabbinformation

Föredragshållare: Linn Wernald

Kursdatum: 7 May 2024

Tid: 10.00-11.00

Plats: Digitalt webbinarium

Deltagaravgift: 795

Sista anmälningsdag: 5 May 2024

Anmäl dig här