Dataintegritet på WinLas.se

WinLas värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur WinLas samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Genom att använda WinLas tjänster, accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att WinLas använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster.

Personuppgiftsansvar

Det är också viktigt att du förstår skillnaden mellan det innehåll som förekommer och publiceras på winlas.se respektive vår supportsida support.winlas.se (ärendesystemet).

Webbadress Typ av personuppgift Ansvarsfördelning
winlas.se Uppgifter om dig som kundkontakt. WinLas är personuppgiftsansvarig.
support.winlas.se Uppgifter om dig som kundkontakt. WinLas är personuppgiftsansvarig.
support.winlas.se Personuppgifter i supportärenden som härrör från din organisation. Ni som Kund är personuppgiftsansvarig och WinLas är personuppgiftsbiträde. Enligt Huvudavtal och separat personuppgiftsbiträdesavtal som tecknats mellan.

Varför behöver WinLas spara uppgifter om mig?

WinLas behöver information om dig för två huvudsyften:

  1. Etablera en första kontakt (gäller nya/potentiella kunder som hamnar i vårt kundregister).
  2. För att autentisera dig som kundkontakt och erbjuda dig åtkomst till vår supporthantering (ärendehantering), nyhetsbrev, programversioner, kursanmälan till WinLas-utbildningar och events, dokumentation, manualer och instruktionsfilmer.

Vilka uppgifter sparar WinLas om mig?

I samband med att du som kundanvändare registrerar dig hos WinLas (du måste vara kund hos WinLas för att kunna få tillgång till winlas.se) sparar vi följande uppgifter om dig:

Uppgifter som du ger till oss:

Information vi samlar in om dig:

Vad används uppgifterna till?

Syfte med behandlingen Varför är behandlingen nödvändig? (Laglig grund)
Bekräfta att du är en av våra kundkontakter och att du har rätt till att ta del av innehållet på winlas.se För att fullgöra våra åtaganden gentemot din arbetsgivare (Kundavtal).
Kunna komma i kontakt med dig för att erbjuda support av våra tjänster. För att fullgöra våra åtaganden gentemot din arbetsgivare (Kundavtal).
För kundanalys och för att förbättra winlas.se, våra produkter, samt vår supporthantering. Detta arbete innefattar felsökning, dataanalys och testning av de tjänster som används på sidan. För att fullgöra våra åtaganden gentemot din arbetsgivare (Kundavtal).
Kunna komma i kontakt med dig för att erbjuda information gällande våra produkter och tjänster (marknadsföring). Samtycke som du ger till oss i samband med att du etablerar en kontakt.

Var sparas mina uppgifter?

WinLas sparar dina uppgifter på vår server i Sverige. I de fall underleverantörer används för leverans av tjänster ansvarar WinLas för att de behandlar uppgifter i linje med vad som överenskommit i reglerat personuppgiftsbiträdesavtal. All behandling sker inom EU/ESS.

Hur länge sparar WinLas mina uppgifter?

För uppgifter som sparas i samband med registrering behandlar WinLas dina uppgifter så länge som du är aktiv användare i systemet. När det gått två år sedan senaste aktivitet rensas din användarprofil automatiskt bort från systemet. Du kommer att få en påminnelse om att förnya din profil i god tid innan den tiden infinner sig. Vill du efter två år logga in i systemet igen måste du registrera dig på nytt.

Uppgifter som kommer in till oss via “Kontakt-sidan” som en förfrågan om offert eller visning, alternativt som en allmän fråga, sparas även de i vårt ärendesystem och kundregister. Sådana uppgifter rensas automatiskt efter ett års inaktivitet.

Hur kan jag komma åt, rätta och radera mina uppgifter?

Rätt till att få tillgång till din data

Du kan gratis begära ut en kopia av de uppgifter som vi har på dig.

Rätt till rättelse

Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Rätt att bli raderad

Du har rätt att radera dina uppgifter för de fall datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Vill du dra tillbaka ditt samtycke kan du skicka ett mejl till dataskydd@winlas.se .

Hur är det med cookies och liknande tekniker?

Vi använder oss av cookie och liknande spårningstekniker för att leverera en skräddarsydd och smidig användarupplevelse. För mer information om hur vi använder cookies, se vår information om Cookies.

Vad gäller för externa länkar och innehåll?

Vi kan komma att föreslå hyperlänkar i tjänsterna, eller i kommunikation du mottar från tjänsterna, till tredje mans webbsida eller Internetkällor. Vi kontrollerar inte dessa sidor och kan inte i något fall hållas ansvariga för tredje mans behandling av personuppgifter eller innehåll på deras webbsidor.

Hur hanteras mina personuppgifter vid utbildningar och kunddagar?

Vid anmälan till våra utbildningar, kunddagar eller liknande evenemang ber vi om information som vi behöver för ditt deltagande. Vanligtvis är det uppgifter i form av namn, befattning, organisation, mobilnummer, mejladress, kostavvikelser och eventuellt personnummer som efterfrågas.

Personuppgifter som samlas in vid anmälan eller under evenemanget nyttjas enbart för det aktuella tillfällets ändamål. Därefter sker en lagringsminimering och endast de uppgifter som är av relevans för fakturering kommer att sparas.

Du kan kontakta oss för att begära rättelse, överföring eller begränsning av dina personuppgifter.

Vid anmälan godkänner du att WinLas använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig.