WinLas-versioner och releaseinformation har flyttats till våra Kundsidor. Klicka här.

Scrum, förändrade roller och anpassningar i programmen efter nya kollektivavtal hösten 2021

Bild för: Scrum, förändrade roller och anpassningar i programmen efter nya kollektivavtal hösten 2021
Picture of Victoria Ronge

Victoria Ronge

Victoria skriver om allt från historia till framtidsvisioner & aktuella nyheter om vad som händer på WinLas.

Agilt är egentligen inget nytt fenomen, varken för oss på WinLas eller för resten av omvärlden. Att vi har förmåga att anpassa oss efter kundernas behov är något vi fått med modersmjölken, om det är möjligt att använda sig av den metaforen i detta sammanhang. Vår grundare Bosse är känd för att ha suttit på diverse hotellrum runt om i Sverige och byggt lösningar till kunder som han träffat samma dag i samband med en implementation av WinLas. Snabbt och enligt kundens behov och önskemål helt enkelt.

Så här 10 år senare är ett agilt arbetssätt fortfarande lika aktuellt. Tempot i vår omvärld bara ökar. En snabb googling säger att 90 % av all data som finns i världen har genererats det senaste året. Utan att ha lagt någon längre tid på att källgranska denna siffra, kan vi nog ändå konstatera att en sådan informationsgenerering ställer högre krav på alla att hänga med i omvärldens förändrade krav och förväntningar.

Det agila ramverket scrum

Just en önskan om att bli mera “strukturerat snabbrörliga” har fått oss att göra satsningen på scrum den senaste hösten. Ett arbetssätt enligt scrum innebär att vi fått verktyg för att planera utveckling av ny funktionalitet och support av systemen enligt definierade tidsblock, i vårt fall sprintar på två veckor. Varje sprint börjar med en sprintplanering där vår produktansvarige har med sig förslag på funktionalitet som ska byggas under den kommande sprinten. Hur lösningarna sedan ska byggas diskuteras inom utvecklingsteamet. Under sprinten sker sedan dagliga stå-upp-möten inom teamet där dagens utmaningar delges. Sprinten avslutas sedan med “fest av segrar och misslyckanden” under det vi kallar retromöte och demo.

Arbetssättet har gett oss verktyg för att mäta och följa upp vår utvecklingskapacitet, likväl som instrument för att reflektera och arbeta med ständiga förbättringar kring våra arbetssätt inom utvecklingsteamet. Exempel på frågor som kommit upp har varit: “hur många team har vi?”, “vilka spelregler har vi under möten?”, etc.

Parallellt med våra sprintplaneringar på två veckor har vi infört forum för att få med oss övriga verksamheten i produkt- och releaseplaneringen. Det ena forumet kallar vi för styrgruppsmöten – då tittar vi på en tidshorisont om ca 3 månader och ger produktansvarig inspel på vilken utveckling som är mest prioriterad i produkten och när det är lämpligt att vi släpper versioner till kund. Det andra forumet utspelar sig på en mer strategisk nivå, där vi försöker göra en grov styrgruppsplanering för det kommande året och även utstaka riktningen som produkterna ska ha efter det.

WinLas nya roller

Till vår hjälp med scrum-satsningen har vi haft en agil coach från Nexer, som stöttat hela organisationen men framför allt vår interna “påläggskalv” Martin Stifors som sedan augusti gått in i rollen som scrum master. Även Martin Nyman har fått en ny roll som produktansvarig för hela produkten (vi hade tidigare produktägarskapet utspritt på flera personer) och Fredrik Bäckman har inträtt rollen som chefsarkitekt och chef för utvecklingsteamet.

Denna rockad av roller gjorde att vi fick göra en större omorganisation. Mattias Nielsen fick en ny roll som operativ chef med ansvar för support, projekt, teknik/IT och test. Vi gjorde också en satsning på att etablera en säljavdelning, till vilken vi anställt en ny säljare vid namn Martin Helin och där vår tidigare konsultchef Cecilia Mikaelsson fick stafettpinnen som försäljningschef.

Förändrade LAS-regler, ISO-certifieringar och fortsatta rekryteringar

Mitt i allt detta har vi hanterat en ny anpassning av LAS enligt förändringarna som trädde i kraft enligt Allmänna bestämmelsers överenskommelser 2020 och certifierat oss enligt ISO 9001 och 27001 (mer om det i ett separat inlägg).

Till våren planerar vi att fortsätta med satsningen på våra arbetssätt på utvecklingssidan, bl.a. med en satsning på testledning och testresurser. Vi kommer också välkomna in fler projektledare och applikationskonsulter som kan hjälpa oss att stötta våra kunder på bästa sätt.

Importer från Socialstyrelsen

En ny lag (LAS) finns också att bevaka och vi hoppas få upp farten på utvecklingen av vår nya plattform. Vår ny-gamla modul för Anställningsavtal har fått ett webbgränssnitt och är ute hos pilotkund. Den bör kunna lanseras skarpt under kommande år. Likaså testkör vi våra importer av legitimationer från Socialstyrelsen (precis som med lärarlegitimationerna gör denna tjänst att legitimationerna skjuts in direkt i vår kompetensmodul). Vi spånar också på någon form av nätverksforum för våra kunder… stay tuned!

Med förhoppning om en god jul och ett gott nytt år!

Victoria Ronge
VD, WinLas