Produktöversikt

Starta med WinLas Grund...

WinLas Grund är - just som det låter - grunden för alla våra system. Den hanterar Lagen om Anställningsskydd (LAS). Oavsett om du endast söker ett kompetenssystem så behövs en grundinstallation som hanterar databas och integrationer.

...och komplettera med fler System

LAS-hantering i all ära men ni kanske har andra behov att lösa? WinLas erbjuder många tilläggsprodukter för att förenkla er vardag.

Populära produkter

WinLas Grund

LAS-hantering

LAS-system för korrekt beräkning, hantering och administration av anställningstid.

Anställningsavtal

Skriv anställningsavtal

Klientmodul för att skriva korrekta anställningsavtal efter anpassningsbara formulär.

WinLas Kompetens

Kompetensöversikt

Verktyg för att registrera kompetenser. I WinLas webb finns funktionalitet för GAP-analyser samt för att ta fram olika slag av kompetensrapporter.

WinLas Webb

LAS-hantering

Chefsstöd i webben som ger cheferna tillgång till LAS-information, simulering av anställningar, rapporter, varselhantering och påminnelser. Utgör basen för att bygga på med fler tilläggsmoduler.

Lärarlegitimationsimport

Importera från Skolverket

Verktyg för automatisk import av Skolverkets lärarlegitimationer. Få pdf:erna lästa och översatta till kompetens.

A till Ö – Produkter & tjänster