Anställningstid – varför beräknar vi det?

Historik Ända sedan början av 1900-talet har fackföreningsrörelsen slagits för att begränsa arbetsgivarens rätt att avskeda medarbetare efter fri vilja. Under åren har det tillkommit nya kompromisser och avtal för att ständigt förbättra den anställdes skydd. När så lagen om anställningsskydd trädde i kraft den 1 juli 1974 upphörde arbetsgivarens fria rätt att avskeda arbetare. […]