WinLas-versioner och releaseinformation har flyttats till våra Kundsidor. Klicka här.

Import av legitimationer från socialstyrelsen

Automatisk importfunktion för korrekt hantering av legitimationer

WinLas import av legitimationer från Socialstyrelsen levererar korrekt data till er organisation så ni har ordning och reda  på alla legitimationer från Socialstyrelsen med uppdatering en gång per månad. Tillsammans med WinLas LAS-system och kompetensmodul blir denna information ett kraftfullt tillägg som presenteras direkt på företrädeslistor mm.

Funktionalitet i Import av legitimationer från Socialstyrelsen

Vad kan du erbjuder tjänsten? Här följer ett urval utav användarnas mest uppskattade funktioner:

Automatisk importfunktion

Helt automatisk importfunktion utan handpåläggning som uppdateras 12 gånger per år (en gång per månad).

Legitimationer på rapporter

Legitimationerna från Socialstyrelsen presenteras direkt på rapporter gällande företräde och konvertering då dessa legitimationer är av stor vikt när det kommer till anställning och turordning vid uppsägning.

Sökbara legitimationer

Med en effektiv rapport blir det enkelt att söka upp vem som har en legitimation från Socialstyrelsen. Möjligheten finns också att söka fram en viss typ av legitimation.

Påminnelser

Systemet flaggar upp indragna legitimationer i rapporten ”legitimationer från Socialstyrelsen”.

Kompetensprofiler

En legitimation kan också läggas till som en kompetens i en kompetensprofil (kräver Kompetens Plus).

Undvik misstag

Genom att automatiskt hämta korrekta uppgifter från Socialstyrelsen undviker ni misstag i form av manuell registrering där en registrerad legitimation även kan ha ändrats eller blivit indragen.

Så fungerar det

Import av legitimationer från Socialstyrelsen är en integration som kräver WinLas Webb med Kompetens Bas eller Kompetens Plus.