Start Produkter WinLas Webb

WinLas Webb

Det kompletta chefsstödet!

WinLas Webb är ett komplett verktyg som ger chefer alla viktiga verktyg som de behöver för att utveckla sin personal på bästa sätt. Informationen som hanteras kan vara alltifrån LAS-tid till kurs och tack vare att funktionerna är samlade på en plattform får cheferna en bättre överblick av sina anställda så att de slipper oroa sig över exempelvis konverteringar eller inaktuella kompetenser.

Varför är WinLas Webb chefernas favoritverktyg?

Responsivitet

Smidig åtkomst

WinLas Webb gör det enkelt för chefer att komma åt sina anställdas viktigaste uppgifter, så som anställningstid, LAS-tid, viktiga händelser mm. Oavsett var de befinner sig eller vilken plattform de använder.

Användarvänlighet

Intuitivt & modernt gränssnitt

WinLas Webb är designat från grunden för att vara intuitivt & användarvänligt i alla led. Här faller pusselbitarna på plats av sig själva, ingen förklaring behövs.

Flexibilitet

Kraftfulla insticksmoduler

Med flertalet mycket användbara tilläggsmoduler såsom Kursadministration, Personalanteckningar och Kompetens blir det enkelt för er organisation att samla alla chefernas behov på ett och samma ställe. Läs mer om våra tilläggsmoduler

Smidighet

Använd som molntjänst

Slipp allt IT-krångel ,alla hårdvaruutgifter och var ständigt uppdaterade med den senaste versionen. Logga enkelt in via importerade användare från lönesystemet, SAML2-koppling eller via Visma Window.

Funktionalitet i WinLas Webb

Vad kan du göra i WinLas Webb? Här följer ett urval utav användarnas mest uppskattade funktioner:

Se LAS-status

Information kring aktuell LAS-, VIK- och AVA-tid visas överskådligt för varje medarbetare. Då personer närmar sig konvertering flaggar systemet för det.

Hantera varsel

Få ut beskedbrev direkt i webben.Genom att hantera hela processen i ett system säkerställer ni att ni alltid har korrekta LAS-listor.

Rapporter

Ta fram turordningslistor, LAS-listor, kompetensrapporter,legitimationsrapporter, mm. Sök utifrån organisation och filtrera på valda egenskaper.

Simulera anställningar

Undersök innan anställning om ett vikariat eller en allmän visstidsanställning kommer att leda till en konvertering, samt när en sådan kommer att ske.

Påminnelser

Slipp hålla koll själv. Systemet skickar ut meddelanden och notifikationer till användare för att varna om exempelvis närstående konverteringar eller händelser som är på väg att löpa ut. Varje månad finns det dessutom möjlighet att skicka ut påminnelsemejl.

Chefslista

Tack vare chefslistan får chefen en bra översikt över sin egen personal eftersom den kopplar ihop medarbetare med chef. Chefen får en snabb information över vilka uppgifter som finns registrerade på en person, ex. huruvida medarbetaren har inlagd kompetens, lärarlegitimation, händelser och anteckningar.

Kompetenshantering *

Få koll på medarbetarnas kompetenser och ta fram informationsunderlag så ni enkelt ser var kompetens saknas och var den behövs som mest. Läs mer om WinLas Kompetens

Personalanteckningar *

Medarbetarsamtal och lönesamtal utförs vanligtvis efter standardmallar som organisationen har tagit fram centralt. Genom WinLas Personalanteckningar digitaliserar ni dessa verktyg.

Kursverktyg *

Kursverktyg som hanterar hela flödet från planering, administration, anmälan, närvaro och utvärdering på ett och samma ställe.

* Kräver tilläggsmodul

Vad tycker våra kunder?

"Vi i Vetlanda kommun använder sedan 2010 WinLas för LAS-hantering och är mycket nöjda med program och support. Efterhand har vi köpt ytterligare programvara eftersom den är användarvänlig och motsvarar de behov vi har för kursanmälan, personalanteckningar och säkerställa att vi vet vilka kompetenser våra medarbetare har. Vi är mycket nöjda."

Vetlanda Kommun

Nedladdningar

Fortfarande osäker? Kontakta oss för en gratis visning!

* Gäller endast för nuvarande WinLas Grund-kunder

Tilläggsmoduler

Samla alla chefernas behov på samma plattform

WinLas Webb utgör basen för att koppla på fler funktioner så att chefen erhåller ett komplett chefsstöd.

Kompetens

Verktyg i webben för att registrera kompetenser, göra GAP-analyser samt för att ta fram olika slag av kompetensrapporter.

Kurs

Kursverktyg för chefer och handläggare som administrerar och anmäler till kurser. Presenterar även kurs för deltagare på intranätet.

Personalanteckningar

Chefsstöd för att hantera utvecklingssamtal och liknande utefter anpassade mallar.

Lärarlegitimationsimport

Verktyg för automatisk import av Skolverkets lärarlegitimationer. Görs 2 eller 4 gånger per år.

Betygsimport

Verktyg för automatisk hämtning av gymnasiebetyg. Används främst för import av omvårdnadskurser.

Undervisar-i

Denna modul matchar lärarbehörighet mot faktisk undervisning genom integration till ert schemaläggningsprogram.