Undervisar-i

Information om faktisk undervisning

Tack vare integration till skolans schemaläggningssystem kan WinLas hämta in uppgifter om vad en lärare faktiskt undervisar i och matcha denna information mot lärarens behörighet (via WinLas Lärarlegitimationsimport). Därmed får ni även ett underlag att bedöma om det kanske redan finns någon med behörighet för att täcka upp för viss undervisning.

Funktioner

Se faktisk undervisning:

Se vilka ämnen en lärare undervisar i.

GAP-analyser

Ta fram GAP-analyser/rapporter på enhetsnivå eller organisation över vilka lärare som har legitimation i det de undervisar i.

Så fungerar det

WLU kräver WinLas Webb och Kompetens. WinLas hämtar data från skolans schemasystem och får på så vis information om vilka ämnen en lärare undervisar i.

Nedladdningar