WinLas Schema

Rätt person på rätt plats

WinLas Schema är ett prisvärt och flexibelt system för schemaläggning som gör ett annars besvärligt arbete enkelt. Systemet stödjer olika arbetssätt: medarbetarna kan antingen vara med och önska turer eller så kan planeringen skötas centralt.

Funktioner

Importera från lönesystemet

Hämta t.ex arbetstidsvillkor, koppling till arbetsplats från lönesystemet, såsom antalet timmar under schemaperioden. *

Automatisk summering

Realtidssummering av utlagd planering och kvarvarande schemabehov.

Möjlighet att önska turer

Möjlighet för medarbetare att önska turer direkt i webbapplikationen.

Sätt en standard

Återanvänd planering från tidigare perioder.

Spikmötesvy

För att underlätta när enheten ska lösa dubbelbokningar och ej tillsatta turer kan en spikmötesvy användas.

Export

Planerat schema kan exporteras till lönesystemet *

* Gäller enbart Personec P-användare.

Så fungerar det

WinLas Schema är ett fristående program med en klientapplikation och en webbapplikation som båda hämtar personuppgifter från samma databas som WinLas Grund. Chefer och schemasamordnare arbetar i klienten och medarbetarna i webben. Schema har integration till WinLas Bokning, vilket gör att utförd planering följer med till kortidsbemanningen där systemet håller koll på medarbetare som vill arbeta upp sin tid.

Så tycker kunderna

"Användarvänligt system som underlättar vårt arbete med scheman för våra månadsanställda. Smidigt att kunna hämta enskilda scheman från webben."

Surahammar Kommun

Nedladdningar

Läs mer