Personalanteckningar

Den naturliga samlingsplatsen för samtal

Medarbetarsamtal och lönesamtal utförs vanligtvis efter standardmallar som organisationen har tagit fram centralt. Genom WinLas Personalanteckningar digitaliserar du dessa verktyg och låter varje medarbetarsamtal resultera i en digital dokumentation som följer medarbetaren under dess anställning.

Funktioner

Anpassningsbara mallar

Skapa egna mallar utifrån er organisations behov med hjälp av ett flexibelt mallverktyg.

Olika frågetyper

Kryssrutor, flerval eller fritext - det är upp till dig.

Höj säkerheten

I och med den nya dataskyddsförordningen vill vi undvika att sprida ut anteckningar i ostrukturerat material. Med hjälp av personalanteckningar digitaliserar du och samlar ihop all dokumentation på ett och samma ställe. Behörighetsnivåer styr sedan vem som kan se vad.

Dela med dig till medarbetaren

Bjud in medarbetaren att ta del av frågor innan ett samtal och anteckningarna efter.

Följ upp med rapporter

Följ upp hur många som fått ta del av utvecklingssamtal och liknande under en given tidsperiod.

Så fungerar det

Personalanteckningar är en tilläggsmodul till WinLas webb som blir ett komplement till alla andra uppgifter som chefen måste hantera.

Nedladdningar