Start Produkter WinLas Kurs

WinLas Kurs

Hjälpmedlet som får er att färdas från idé till verklig kompetens

WinLas Kurs tar med er på en resa som börjar vid ett identifierat behov och slutar med en faktisk kompetens efter avslutad kurs. Kursadministrationen blir på så sätt enkel när alla steg kan hanteras på ett och samma ställe. Medarbetaren kan själv anmäla sig via organisationens intranät. Kursadministratören har full kontroll på deltagarlistor, närvaro och kursuppgifter. Chefen har en egen vy som visar kurser som berör den egna personalen och kan där anmäla, avanmäla och se information om berörda kurser.

Hur kan WinLas Kurs underlätta för er?

Hantera allt på samma ställe

För varje kurstillfälle är många personer involverade gällande planering, anmälan, närvaro och utvärdering. WinLas Kurs underlättar samarbetet.

Organisera era utbildningar

Bygg kursträdet så att det passar just er organisations behov. Ni får överblick över existerande kurser så att ni lätt kan hålla ordning över alla utbildningstillfällen.

Anpassa urval

Enkla filtreringar på målgrupp gör att chefen lätt kan hitta vilka som är aktuella för en viss kursomgång.

Automatisera arbetet

Systemet genererar automatiska e-postutskick i olika steg i processen. Slipp skapa egna mejllistor för varje tillfälle.

Funktionalitet i WinLas Kurs

Vad kan du göra i WinLas Kurs? Här följer ett urval utav användarnas mest uppskattade funktioner:

Skapa kurser

Administrera allt från kursinnehåll till deltagarlistor, starttid, kurstillfällen, lokal, etc.

Skapa egna anmälningsformulär

Ta fram formulär för att samla information redan vid anmälan, såsom kostavvikelser, önskemål, mm.

Egen anmälningssida för medarbetare

Medarbetarna kan själva anmäla sig till kurser.

Automatiska e-postutskick

E-postmeddelanden genereras automatiskt i olika steg av processen, såsom ex. inbjudningar, bekräftelser, påminnelser.

Närvarorapportering

Kursledaren rapporterar kursnärvaro direkt i systemet via en egen responsiv portal.

Kurs blir kompetens

Anledningen till att skicka medarbetare på kurs är att öka på deras kompetens. Tack vare den nära kopplingen mellan WinLas Kurs och WinLas kompetens blir en kurs automatiskt till en kompetens.

Hur fungerar det?

WinLas Kurs är en tilläggsmodul till WinLas Webb. Tack vare kopplingen till övriga webbdelar blir kurs ett naturligt inslag i chefens verktygslåda.

Vad tycker våra kunder?

"Vi i Vetlanda kommun använder sedan 2010 WinLas för LAS-hantering och är mycket nöjda med program och support. Efterhand har vi köpt ytterligare programvara eftersom den är användarvänlig och motsvarar de behov vi har för kursanmälan, personalanteckningar och säkerställa att vi vet vilka kompetenser våra medarbetare har. Vi är mycket nöjda."

Nedladdningar

Fortfarande osäker? Kontakta oss för en gratis visning eller offert!