Start Produkter WinLas Kompetens

WinLas Kompetens

För varje medarbetares unika kompetens, gapen där emellan och er organisations uppsatta mål

WinLas Kompetens hjälper er organisation att säkra så att varje kompetens används på bästa sätt. Tack vare möjligheten att matcha kompetensprofiler för olika yrken mot en medarbetares nuvarande nivå blir det enkelt för chefer att utveckla medarbetare utifrån gällande yrkeskrav. GAP-analyser och kompetensrapporter på olika nivåer hjälper att i tid verka förebyggande för att undvika kompetensluckor och kostnaderna som följer av dessa.

Vilka fördelar erbjuder WinLas Kompetens?

Visualisera kompetensfrågorna

Grafer och illustrationer gör kommunikationen enklare i och med att organisationens gap och styrkor visualiseras på ett enkelt sätt. Kompetensrosor skildrar medarbetarnas kompetensnivåer.

Ett chefsstöd varje dag

Chefen får hjälp med att hålla koll på interna regelverk, yttre lagkrav på kompetens för specifika yrken, samt på när kompetens är på väg att passera giltighetsdatum och behöver förnyas.

LAS + Kompetens = sant

Vid turordning i LAS är det många gånger nödvändigt att ta hänsyn till kompetensen hos de aktuella personerna. Genom att integrera kompetensuppgifter med LAS-information skapar ni bättre informationsunderlag vid företräde och varsel.

Bli en attraktiv arbetsgivare

Genom en långsiktig kompetensförsörjning skapar ni karriärvägar för personalen i sitt nuvarande och framtida yrke.

Funktionalitet i WinLas Kompetens

Vad kan du göra i WinLas Kompetens? Här följer ett urval utav användarnas mest uppskattade funktioner:

GAP-analyser

Se var kompetensen finns och var den saknas. Genom att visualisera gapen skapar ni tydliga beslutsunderlag över hela organisationen eller lokalt på grupp.

Profil- och kompetensbeskrivningar

Skapa beskrivningar över vad en profil eller kompetens innebär som underlättar vid tolkning av medarbetarnas kompetens.

Kompetensnivåer

Definiera skalor på kompetens, från grundkunskaper till expertnivå. Använd er av standardskalor eller skapa egna mått.

Koppling mot befattning

Koppla automatiskt ihop befattningar från lönesystemet med en kompetensprofil.

Kompetensgruppering

Gruppera kompetenser efter typ, såsom examen, kurs, utbildning och lärarlegitimation.

Kurs blir kompetens

Anledningen till att skicka medarbetare på kurs är att öka på deras kompetens. Tack vare den nära kopplingen mellan WinLas Kurs och WinLas kompetens blir en kurs automatiskt till en kompetens.

Hur fungerar det?

WinLas kompetens finns både som tilläggsmodul till WinLas Grund och som ett komplett kompetenshanteringssystem i WinLas Webb. Väljer ni att dessutom använda er av någon av våra betygs- eller legitimationsimporter så landar även dessa i kompetenstabellen. Komplettera dessutom med WinLas Kurs och ni omvandlar utförda kurser till kompetens.

Nedladdningar

Fortfarande osäker? Kontakta oss för en gratis visning eller offert!