WinLas Lärarlegitimationsimport

Få koll på lärarlegitimationerna

Denna automatiska importtjänst hämtar lärarlegitimationerna från Skolverket och omvandlar dem till kompetens utan att ni behöver göra något förberedande arbete. Resultatet fås ut på rapporter och på person, så att både chef och HR får en klar och tydlig bild över lärarnas behörigheter.

Funktioner

Legitimationer som sökbara kompetenser
Rapporter
Bifogade pdf:er

Så fungerar det

WLI kräver WinLas Kompetens. Vi skickar en begäran till Skolverket två eller fyra gånger per år. Skolverket sammanställer er organisations lärarlegitimationer (pdf) och skickar dessa till WinLas som läser av dem och omvandlar dem till sökbara kompetenser. Väljer ni till Undervisar-i matchas dessutom legitimationerna mot faktisk undervisning.

Nedladdningar