Start Produkter WinLas Grund

WinLas Grund

Heltäckande LAS-hantering som passar alla

Tack vare över 30 års erfarenhet av att räkna på anställningstid erbjuder WinLas Grund marknadens mest heltäckande LAS-hantering för såväl tillsvidare- som tidsbegränsat anställd personal. Systemet hanterar lokala avvikelser och organisationers olika arbetssätt så att Lagen om Anställningsskydd efterlevs. Genom integration till lönesystemet och fullständig hantering av historik kan anställningsdata behandlas och beräknas för att få fram korrekta värden över den tid som ligger till grund för turordning, företräde och konvertering.

Varför är WinLas Grund marknadsledande inom lashantering?

#1
Rättssäkert

Efterlev Lagen om Anställningsskydd (LAS)

Varje organisation har skyldighet att följa Lagen om Anställningsskydd så att medarbetarens rätt till företräde och konvertering respekteras. WinLas blir ert rättsliga stöd.

Tidsbesparande

Lägg tiden på annat

Att ta fram listor över personal som har rätt till företräde eller som är på väg att konverteras är ofta ett svårt och tidsödande arbete. I WinLas görs detta med ett klick!

Ekonomiskt

Undvik kostsamma överraskningar

Genom bättre koll på medarbetarnas anställningstid innan, under och efter en anställning kan ni förebygga kostsamma felrekryteringar och konverteringar. WinLas ger er korrekt informationsunderlag.

Förenklande

Samla användbar information på ett ställe

Förutom att hantera LAS har WinLas utvecklats till att hantera en rad andra uppgifter om nuvarande och tidigare medarbetare, såsom olika händelser. Dessa kan vara uppgifter såsom hedersbelöningar eller giltigt utdrag från belastningsregistret. Ni väljer själva vilka uppgifter ni vill kunna söka ut på rapporter.

Importera all anställningsdata från lönesystemet

WinLas erbjuder i dagsläget integration till 10 olika lönesystem: Personec P & Agda (VISMA), HR+ (BlueGarden), Heroma (CGI), E-Companion & Primula (Evry), Hogia, Agresso (Unit4) och LISA.

Slipp it-krångel med molndrift

Vi erbjuder WinLas Grund med molndrift, detta innebär att vi sköter all installation/uppdatering och hanterar er dataimport från lönesystemet. Läs mer om exakt vad molndrift innebär här

Funktionalitet i WinLas Grund

Vad kan du göra i WinLas Grund? Här följer ett urval utav användarnas mest uppskattade funktioner:

LAS-översikt

Information kring aktuell LAS-, VIK- och AVA-tid visas överskådligt för varje medarbetare. Då personer närmar sig konvertering flaggar systemet för det.

Rapporter

Ta fram turordningslistor och rapporter över personal som är aktuella för företräde och konvertering. Sök exempelvis utifrån organisation och filtrera på valda egenskaper.

Varselhantering

All tidsbegränsat anställd personal ska få besked om när anställningen upphör om de kvalificerat sig för företrädesrätt. WinLas skapar en varsellista varifrån användaren kan skriva ut de dokument som krävs.

Registrera händelser

Händelser fungerar som sökbara anteckningar och kan innehålla uppgifter om exempelvis Begärt företräde, Avstående konvertering, Hedersbelöningar, Utdrag ur belastningsregistret.

Tjänstgöringsintyg

Skapa fullständiga tjänstgöringsintyg med all anställningstid per anställning. Intyget kan kompletteras med betyg och omdömen.

Simulera anställningar

Undersök innan anställning sker om ett vikariat eller en allmän visstidsanställning kommer att leda till en konvertering.

Brev & Blanketter

Utgå från våra färdiga brev- och blankettmallar, eller skapa helt egna efter organisationens behov. Skapa hundratals personliga brev genom några klick.

Uttag av historik

Vid frågor gällande total anställningstid kan ni, tack vare denna funktion, enkelt se och kvalitetsgranska all inlagd historik.

Månadsackar

Grafisk översikt över den anställdes tjänstgöring månadsvis från den första anställningen.

Vad tycker våra kunder?

"Vi i Vetlanda kommun använder sedan 2010 WinLas för LAS-hantering och är mycket nöjda med program och support. Efterhand har vi köpt ytterligare programvara eftersom den är användarvänlig och motsvarar de behov vi har för kursanmälan, personalanteckningar och säkerställa att vi vet vilka kompetenser våra medarbetare har. Vi är mycket nöjda."

Vetlanda Kommun

"En trygg och säker leverantör som aldrig lämnar kunden åt sitt öde om något skulle uppstå. Ett väldigt pedagogiskt och användarvänligt system som vi är väldigt nöjda med!"

Umeå Kommun

Visma partners

WinLas är underleverantörer till VISMAs lönesystem Personec P när det gäller LAS och Kompetens.

Nedladdningar

Fortfarande osäker? Kontakta oss för en gratis offert eller visning!

Tilläggsmoduler

WinLas hanterar mycket mer än bara LAS

Komplettera LAS-information med Anställningsavtal, Kompetens, Lärarlegitimationer & Dokumenthantering för att få en helhetsbild över dina anställda.

Anställningsavtal

Modul för att skriva korrekta anställningsavtal efter anpassningsbara formulär.

Kompetens

Kompetensverktyg som möjliggör utdrag av kompetenser på rapporter direkt från WinLas Grund.

Import av lärarlegitimationer

Kan kopplas på och hanteras i WinLas Grund för de som har Klientkompetens.

Dokumenthantering

Tilläggstjänst till Grundprogrammet för att samla alla dokument kring en medarbetare, såsom ex. pdf:erna från importen av lärarlegitimationer.