Betyg

Kartlägg medarbetarnas omvårdnadsbetyg

Betyg är en tilläggsmodul till WinLas Webb som hjälper er att digitalisera och tolka medarbetarnas omvårnadspoäng enligt socialstyrelsens standard. Ni får ett betygssystem som är oberoende av utbildningarnas ålder och kan därmed jämföra medarbetares utbildningsbakgrund och säkra upp så att varje personal har rätt utbildningsbakgrund för sitt yrke.

Funktioner

Kartläggning

Kartlägg utbildningsbakgrunden för organisationens undersköterskor.

Standardisera

Socialstyrelsens tabeller används som standard.

Rapporter

Ta ut rapporter över vårdpersonalens utbildningsbakgrund.

Så fungerar det

Betyg är ett fristående verktyg som kan kopplas mot WinLas Webb. Gamla och nya utbildningar matchas mot socialstyrelsens tabeller så att ett enhetligt betygssystem erhålls.

Läs mer