Start Produkter WinLas Bokning

WinLas Bokning

Fullständig kontroll över korttidsbemanningen

WinLas Bokning gör det enkelt för arbetsplatserna att boka korttidsvikarier och för vikarierna att ange när de är disponibla. Vikariernas tillgänglighet matchas mot beställarens behov för att säkerställa att rätt kompetens infinner sig på rätt plats vid rätt tidpunkt. Vid bokning sker kontroll mot arbetstidslagen och vikariens totala anställningstid för att garantera att inga lagar överskrids. Efter utförd tjänstgöring kan både beställare och vikarier attestera arbetspass, som sedan kan exporteras till lönesystemet. Genom denna process uppnås full kontroll för alla parter.

Lös vikariepusslet snabbt & enkelt

Se om tillgång möter efterfrågan

Matcha beställarens behov mot vikariens disponibla tid och kompetens.

Stödjer olika arbetssätt

Beroende på organisation är det möjligt att ställa in hur WinLas Bokning används. Exempelvis stödjer vi både centraliserad och decentraliserad bemanning.

Håller koll på lagarna

Bevaka så att ni följer arbetstidslagen (ATL) och lagen om anställningsskydd (LAS).

Minska på telefonsamtalen

Bokningscentralen kommunicerar enkelt med vikarier via den webbaserade vikariekalendern eller via SMS.

Funktionalitet i WinLas Bokning

Vad kan du göra i WinLas Bokning? Här följer ett urval utav användarnas mest uppskattade funktioner:

Levande jourlistan

Gör det möjligt för arbetsplatserna att själva boka vikarier när bemanningscentralen är stängd. Används framförallt under kvällar, nätter och helger.

SMS-förfrågan

När det är svårt att få tag i tillgängliga vikarier används denna funktion för att snabbt och enkelt få svar från flera vikarier på samma gång.

Debiteringsunderlag

Underlag för interndebitering och all tänkbar statistik kan fås både från klienten och i webben.

Tjänstgöringsrapport

Systemet genererar en samlad tjänstgöringsrapport för vikarien med utförd tjänstgöring under månaden. Lönekontoret kan även få en rapport per anställning. Avvikelser redovisas på rapporterna.

Vikariekalender

Via vikariekalendern kan vikarierna ange när de är disponibla, se bokade och utförda pass samt godkänna tjänstgöringsrapporten.

Export

Från WinLas Bokning är det möjligt att automatiskt exportera tjänstgöringstid till lönesystemet - en funktion som spar mycket tid för alla inblandade!

Hur fungerar det?

WinLas Bokning är ett fristående program med en klientapplikation och en webbapplikation som båda hämtar personuppgifter från samma databas som WinLas Grund. Grunden är således motorn i systemet - fördelen med detta är att aktuell LAS-information alltid finns tillgänglig i bemanningssystemet.

Vad tycker våra kunder?

"Användarvänligt system som underlättar vårt arbete med timvikarier. Går att få bra statistik på timvikarierna per arbetsställe."

Surahammars Kommun

"Rekommenderar Winlas som det bästa vikariebokningsprogram jag jobbat med och jag har jobbat med vikarieförsörjning i 15 år."

Nedladdningar

Fortfarande osäker? Kontakta oss för en gratis visning eller offert!