Webbinarier

Webbinarium 2022

Det är alltid lättare att förstå hur någonting fungerar om man ser det. Därför kan du nu vässa dina kunskaper inom WinLas och arbetsrättsliga frågor genom att delta i något av våra webbinarium. I webbinarierna delar vi med oss av tips om hur du som användare arbetar effektivast i våra system.

Så anmäl dig idag för att säkra din plats på något av våra webbinarium för hösten 2022.

Arbetsrätt del 3: Uppsägning på grund av personliga skäl och avsked

Beskrivning:

Att arbetsgivare någon gång behöver säga upp anställda på grund av personliga skäl är vanligt förekommande. Del 3 i vår serie om arbetsrätt belyser olika typer av misskötsamhet inom och utom anställningsavtalet samt strategiska överväganden från arbetsgivarens sida.

Datum:

2022-10-03

Deltagaravgift:
1495 kr
Sista anmälningsdag:
2022-09-30
Plats:
Digitalt

Arbetsrätt del 4: Verksamhetsövergångar

Beskrivning:

Vid en verksamhetsövergång följer rättigheter och skyldigheter utifrån anställningsavtal till den nya arbetsgivaren. Detta webbinarium belyser de kriterier som finns i rättspraxis för att bedöma om en verksamhetsövergång förligger eller ej.

Datum:

2022-10-17

Deltagaravgift:
1495 kr
Sista anmälningsdag:
2022-10-14
Plats:
Digitalt

Arbetsrätt del 5: Arbetsskyldighet, förflyttning och omplacering

Beskrivning:

Arbetstagaren har en skyldighet att arbeta, men inom vilka gränser? Och vilken skillnad är det mellan förflyttning och omplacering?

Detta webbinarium belyser dessa och många fler frågeställningar kring ämnet arbetsskyldighet, förflyttning och omplacering.

Datum:

2022-10-31

Deltagaravgift:
1495 kr
Sista anmälningsdag:
2022-10-28
Plats:
Digitalt

Arbetsrätt del 6: Arbetstidslagen och arbetstider

Beskrivning:

Att göra rätt kring förläggning av arbetstid är inte så enkelt som det kan tyckas. I detta webbinarium behandlas de regler i arbetstidslagen och allmänna bestämmelser som styr hur arbetstid får förläggas och vilken hänsyn som måste tas till bl.a. jour, rast och veckovila.

Datum:

2022-11-14

Deltagaravgift:
1495 kr
Sista anmälningsdag:
2022-11-11
Plats:
Digitalt