Webbinarier

Webbinarium 2022

Det är alltid lättare att förstå hur någonting fungerar om man ser det. Därför kan du nu vässa dina kunskaper inom WinLas genom att delta i något av våra webbinarium. I webbinarierna delar vi med oss av tips om hur du som användare arbetar effektivast i våra system.

Så anmäl dig idag för att säkra din plats på något av våra webbinarium för våren 2022.

WinLas Anställningsavtal på webben

Beskrivning:

Du har fått den här inbjudan för att ni har kompetenshantering i klienten i dag.

Kompetensmodulen i klienten kommer att upphöra 2022-12-31 (eller i samband med att gällande avtal löper ut)  och kommer i stället att läggas i vår webblösning där all kommande utveckling sker.
Datum:

2022-09-13

Deltagaravgift:
Gratis
Sista anmälningsdag:
2022-09-09

Arbetsrätt del 1: Anställningsformer, företrädesrätt och konvertering

Beskrivning:

Webbinariet behandlar den mest högaktuella frågan inom arbetsrätten just nu: Förändringen av lagen om anställningsskydd (LAS) med tillämpning från den 1 oktober 2022.

Datum:

2022-09-05

Deltagaravgift:
1495 kr
Sista anmälningsdag:
2022-09-02
Plats:
Microsoft Teams

Arbetsrätt del 2: Uppsägning på grund av arbetsbrist

Beskrivning:

Att hantera uppsägningar är en utmaning utifrån verksamhetens behov av kompetens och arbetsgivarens skyldighet att följa lag och avtal. I detta webbinarium belyses processen vid arbetsbrist, från förhandlingar enligt medbestämmandelagen till dess att uppsägning sker.

Datum:

2022-09-19

Deltagaravgift:
1495 kr
Sista anmälningsdag:
2022-09-16
Plats:
Microsoft Teams

Arbetsrätt del 3: Uppsägning på grund av personliga skäl och avsked

Beskrivning:

Att arbetsgivare någon gång behöver säga upp anställda på grund av personliga skäl är vanligt förekommande. Del 3 i vår serie om arbetsrätt belyser olika typer av misskötsamhet inom och utom anställningsavtalet samt strategiska överväganden från arbetsgivarens sida.

Datum:

2022-10-03

Deltagaravgift:
1495 kr
Sista anmälningsdag:
2022-09-30

Anställningsavtal på webben

Beskrivning:

Det har aldrig varit enklare att skriva ett korrekt avtal så lätt och tack vare digital signering går flödet snabbare i alla led!

Vår populära Anställningsavtalsmodul har fått ett rejält ansiktslyft både rent visuellt men framförallt funktionellt. Här får du se hur detta fungerar och hur det kan underlätta för den stressade chefen/chefsstödet som ska ha koll på mycket. 

Välkommen att ta del av ett kostnadsfritt webbinarium där vår försäljningschef Cecilia ger en hint om vad som snart kommer att släppas ut till marknaden.

Datum:

2022-09-13

Deltagaravgift:
Gratis
Sista anmälningsdag:
2022-09-09
Plats:
Microsoft Teams