Arbetsrätt del 3: Uppsägning på grund av personliga skäl och avsked

Att arbetsgivare någon gång behöver säga upp anställda på grund av personliga skäl är vanligt förekommande. Del 3 i vår serie om arbetsrätt belyser olika typer av misskötsamhet inom och utom anställningsavtalet samt strategiska överväganden från arbetsgivarens sida. 

Webbinariet leds av vår arbetsrättsjurist Eric Hietala. Eric har en mångårig erfarenhet såsom jurist, HR-chef och arbetsrättsjurist. Han har även en gedigen erfarenhet som ombud i allmänna domstolar och från Arbetsdomstolen. Eric har hållit ett stort antal föreläsningar i kommunal arbetsrätt över hela landet liksom att han ofta är anlitad i olika tvisteförhandlingar. Eric har handlagt ett stort antal misskötsamhetsärenden inte minst i domstol.

Webbinariets innehåll:

  • Varningar och övriga tillsägelser.
  • Valet mellan uppsägning på grund av personliga skäl och avskedande
  • Hävning och ogiltighetsregler enligt avtalslagen.
  • Varsel och underrättelser.
  • De nya reglerna i lagen om anställningsskydd.
  • Överläggningar och förhandlingar i samband med anställningens upphörande och eventuell tvist.
  • Avgångsvederlag och tillgodoräknadet av anställningstid. 

Möjlighet finns till att ställa frågor under webbinariet. 

Tid och plats: 

Digitalt via Microsoft Teams (länk skickas till deltagare med e-post dagen innan). 

3 oktober kl. 13:00 - 14:30

Målgrupp: 

Webbinariet riktar sig såväl till chefer, HR- och löneadministrativ personal.

Snabbinformation

Kursdatum: 2022-10-03

Sista anmälningsdag: 2022-09-30

Plats:

Deltagaravgift: 1495 kr

Deltagaravgift

Deltagaravgiften för denna utbildning är 1495 kr.

Anmälan

Anmälan är öppen fram till 2022-09-30