Arbetsrätt del 2: Uppsägning på grund av arbetsbrist

Att hantera uppsägningar är en utmaning utifrån verksamhetens behov av kompetens och arbetsgivarens skyldighet att följa lag och avtal. I detta webbinarium belyses processen vid arbetsbrist, från förhandlingar enligt medbestämmandelagen till dess att uppsägning sker.

 

Webbinariets innehåll:

 Exempel på olika processer som gås igenom under webbinariet 

  • Driftsenheter, turordningskretsar, avtalsområden, uppsägning av tidsbegränsade anställningar och kopplingen till MBL
  • Tillgodoräknandet av anställningstid
  • Lagens omplaceringsregler
  • Omplacering och skäliga erbjudanden
  • Tillräckliga kvalifikationer
  • Omreglering till lägre sysselsättningsgrad, s.k. hyvling.

Webbinariet leds av vår arbetsrättsjurist Eric Hietala. Eric har en mångårig erfarenhet såsom jurist, HR-chef och arbetsrättsjurist. Han har även en gedigen erfarenhet som ombud i allmänna domstolar och från Arbetsdomstolen. Eric har hållit ett stort antal föreläsningar i kommunal arbetsrätt över hela landet liksom att han ofta är anlitad i olika tvisteförhandlingar.


Tid och plats: 

Digitalt i Teams (länk skickas med e-post dagen innan)

19 september kl. 13:00-14:30


Målgrupp: 

Webbinariet riktar sig såväl till chefer, HR- och löneadministrativ personal.

Snabbinformation

Kursdatum: 2022-09-19

Sista anmälningsdag: 2022-09-16

Plats: Microsoft Teams

Deltagaravgift: 1495 kr

Deltagaravgift

Deltagaravgiften för denna utbildning är 1495 kr.

Anmälan

Anmälan är öppen fram till 2022-09-16