Arbetsrätt del 1: Anställningsformer, företrädesrätt och konvertering

Första webbinariet i vår serie om arbetsrätt behandlar den mest högaktuella frågan inom arbetsrätten just nu: Förändringen av lagen om anställningsskydd (LAS) med tillämpning från den 1 oktober 2022.

Webbinariet leds av vår arbetsrättsjurist Eric Hietala. Eric har en mångårig erfarenhet såsom jurist, HR-chef och arbetsrättsjurist. Han har även en gedigen erfarenhet som ombud i allmänna domstolar och från Arbetsdomstolen. Eric har hållit ett stort antal föreläsningar i kommunal arbetsrätt över hela landet liksom att han ofta är anlitad i olika tvisteförhandlingar. 

Webbinariets innehåll:

  • Översikt av de kommande förändringarna i lagen om anställningsskydd, proposition 2021/22:176 
  • Förändringarna kommer särskilt att belysas vikariat, AVA, SÄV, anställning enligt skollagen och lex specialis, provanställning, säsongsanställning, ålderspension, projektanställning och intermittenta anställningar.
  • Heltid som norm.
  • Genomgång av reglerna kring företrädesrätt till återanställning och övergång till tillsvidareanställning (konvertering).
  • De särskilda övergångsbestämmelserna i lagen liksom förändringarna utifrån arbetsvillkorsdirektivet, proposition 2021/22:151, belyses.
Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor under webbinariet.

Tid och plats:

Digitalt i Teams (en länk skickas ut via e-post dagen innan).
5 september kl. 13:00-14:30.

Målgrupp:

Webbinariet riktar sig såväl till chefer, HR- och löneadministrativ personal.

Snabbinformation

Kursdatum: 2022-09-05

Sista anmälningsdag: 2022-09-02

Plats: Microsoft Teams

Deltagaravgift: 1495 kr

Deltagaravgift

Deltagaravgiften för denna utbildning är 1495 kr.

Anmälan

Anmälan är öppen fram till 2022-09-02