Webbinar Särskild Visstid

Särskild visstid ökar behovet av framförhållning

Regeringen har valt att gå vidare med den s.k. LAS-överenskommelsen och lämnat över proposition 2021/22:176 till riksdagen 17 mars. På det här webbinariet går vi genom underlaget som innefattar ”En reformerad arbetsrätt”. Lagförslaget beräknas gå igenom 2022-06-30 med praktisk tillämpning 2022-10-01.

WinLas måste dock agera redan nu då vi tror att lagen går igenom med största säkerhet. Därför är det viktigt att ni kunder får vetskap om hur förändringarna kommer att påverka er verksamhet och anställda.
Vi har en tät dialog med SKR angående förändringarna så att vi har samma uppfattning. Men den nya lagen gäller samtliga organisationer och företag i Sverige.

Dessa förändringar kommer vi att gå igenom:

  • Allmän visstidsanställning (AVA) upphör som anställningsform 2022-10-01
  • Särskild Visstid (SÄV) tillsätts som anställningsform 2022-10-01
  • Tidigare AVA-anställningar ersätts till SÄV fr om 2022-03-01 och bidrar till grund för konvertering
  • Vad händer med AVA-anställningar som påbörjades tidigare än 2022-03-01?
  • SÄV ger företrädesrätt redan efter 9 månader (inom de senaste 3 åren)
  • SÄV blir en konvertering efter 12 månader (på 5 år)
  • Anställs man på särskild visstid vid 3 tillfällen eller mer samma månad får man räkna in anställningstid mellan dessa tillfällen. Det betyder att alla dagar där emellan blir konverteringsgrundande.
  • SÄV-anställda har endast företrädesrätt till nya SÄV-anställningar.

Hur kommer du som användare att se dessa ändringar i WinLas och vad måste du tänka på för att beräkningarna ska bli rätt? Vi visar olika scenarier från WinLas klient och webb.

Hur hanteras SÄV i WinLas på varsel och rapporter?

Förutom Särskild Visstid tar vi även upp:

Inhyrning
Har en arbetstagare varit placerad hos en kund (t ex en kommun) på samma driftenhet under en sammanlagd tid om mer än 24 månader under en period om 36 månader ska arbetsgivaren (t ex kommunen) erbjuda arbetstagaren en tillsvidareanställning. Alternativt kan kundföretaget ersätta arbetstagaren med motsvarande 2 månadslöner.  

Hyvling
Hyvling måste ske i turordning på aktuell driftenhet gentemot anställda som har lika arbetsuppgifter. Omställningstid (uppsägningstid) upp till tre månader.
Medarbetare kan därmed få en sänkning på sin sysselsättningsgrad.

Medverkande är Eric Hietala, arbetsrättsjurist och Cecilia Mikaelsson, WinLas

Webbinariet är på Teams 10,00-11,30

Länk skickas ut till deltagarna innan mötet.

Bunkra gärna upp med era frågor!


Välkomna!


 

Snabbinformation

Kursdatum: 2022-05-19

Sista anmälningsdag: 2022-05-17

Plats: Microsoft Teams

Deltagaravgift: 1495 kr

Deltagaravgift

Deltagaravgiften för denna utbildning är 1495 kr.

Anmälan

Anmälan är öppen fram till 2022-05-17