WinLas Anställningsavtal på webben

Målgrupp 

Webbinaret riktar sig till dig som använder kompetens i klienten i dag eller som vill veta mer om webbens möjligheter

Syfte

Alla WinLas klient-moduler kommer att stängas ner successivt. Till slut stängs hela klienten och all beräkning för LAS görs i webben. Det kommer att ta flera år innan klienten helt kan ersättas av en webb.
Kompetensmodulen är först ut att upphöra och det görs redan 2022-12-31 (eller i samband med att gällande avtal löper ut)  

Det vi i stället kan erbjuda är vår webblösning där kompetens och importer från både Skolverket och Socialstyrelsen ersätter klientens importer. Webben har dessutom fler funktioner och möjligheter att enklare administrera kompetenser med tillhörande rapporter och gap-analyser för både HR och Chef.

Medarbetare kan själva ange kompetenser som chefen attesterar för att göra administrationen lättare.

Eftersom anställningstid i kombination med kompetens är viktiga underlag för företrädesrätt, konvertering och inte minst vid turordning vill vi också ta med kompetensen där den ger som störst effekt.

Vårt mål är att ni ska få ett mer kraftfullt verktyg för kompetens som underlättar och effektiviserar ert arbete. 

Innehåll 

 

  •  Hur får vi bättre ordning på våra kompetenser?
  •  Hur identifierar jag vilken kompetens som saknas på en enhet?
  •  Hur kan vi få kompetenskrav på våra roller?  
  •  Hur ser det ut för en medarbetare?
  •  Hur gör man kompetensutvecklingsplaner?
  •  Hur använder jag LAS och Kompetens tillsammans?
  •  Vilka påminnelser och roller går att skapa på webben?

 

Kurstid 24 februari 10,00-11,30 


Plats Via Teams, länk skickas efter anmälan Deltagaravgift KostnadsfrittVid frågor vänligen kontakta

WinLas säljavdelning genom

cecilia.mikaelsson@winlas.se


Snabbinformation

Kursdatum: 2022-09-13

Sista anmälningsdag: 2022-09-09

Plats:

Deltagaravgift: Gratis

Anmälan

Anmälan är öppen fram till 2022-09-09