Seminarium Nya LAS regler

Seminarium angående nya förändringar i AB 20 samt ny lag 2022

De nya LAS reglerna i AB20 träder i kraft 2021-10-01 och har inte varit så omfattande sedan Lagen om anställningsskydd kom till 1974. Men det berör inte alla anställda.
Det kommer att bli en utmaning att hantera olika typer av konverteringstid parallellt samt en ny anställningsform, projektanställning, som genererar konverteringstid enbart om den efterföljs av VIK eller AVA.
Dessutom kommer kompetensutvecklingsplaner och kompetens tillsammans med anställningstid  bli en allt mer viktig faktor vid turordning och uppföljning av personal.
Sist men inte minst väntas också en ny lag nästa år som ändrar ytterligare på både anställningsformer och konverteringstid.

Till vår hjälp kommer vår arbetsrättsjurist Eric Hietala (arbetsrättsjurist i Jönköpings kommun, tidigare arbetsrättsjurist i Göteborgs stad) och Cecilia Mikaelsson (konsultchef på WinLas) att vara på plats och reda ut begreppen och ge er de svar ni behöver för att kunna jobba praktiskt med förändringen på bästa sätt, både rent juridiskt samt hur systemet behöver ställas in för att optimera enklaste hanteringen.

Förutom ett helhetsgrepp över de nya förändringarna (och vissa gamla) kommer vi att fokusera på de frågor vi tror att ni har samt vad som är SKR:s rekommendation i vissa fall.

Frågeställningar vi kommer att ta upp är bland annat:

 • Vilka berörs av AB17, resp. AB20?
 • Hur gör man med anställda som pendlar mellan olika AB?
 • Hur påverkas företrädesrätten?
 • Vilka övergångsregler gäller för anställda som slutar sin tjänst i september eller tidigare?
 • Vad gäller för VIK plus AVA?
 • Vad gäller för nya AVA-regeln som kom till 160501?
 • Projektanställningar som efterföljs av VIK eller AVA. Gäller det i direkt följd eller hur långt kan ett glapp vara till nästa anställning?
 • Kompetens kontra anställningstid utifrån uppföljningar, företrädesrätt och turordning - vad är viktigt att tänka på här?
 • Hur kommer WinLas att hantera de olika avtalen i systeminställningarna utifrån vilket AB som gäller?

Vad kommer den nya lagen att innebära som träder i kraft 220701?
Till grund ligger departementsskrivelsen som förväntas vara klar 15 maj. Hur lyder den?

Arbetsmarknadsparternas förslag är:

 • Allmän visstid byter namn till särskild visstid som konverteras på 12 månader.
 • Särskild företrädesrätt ska gälla efter 9 månader där man får räkna in anställningstid mellan korta visstidsanställningar.
 • Minskad sysselsättningsgrad enligt turordning med en omställningstid på 2-3 månader

Ni kommer att kunna ställa frågor under passet och vi kommer att göra en sammanställning efteråt och skicka ut till er.

Välkomna med er anmälan!

Var
Digitalt via länk som blir utskickade till de anmälda.

För vem
För alla som är intresserade av frågeställningen samt de som behöver veta mera för att kunna arbeta effektivt i förändringen.

När
2021-05-19 10,00-12,00

Pris
1 995 kr/deltagareSnabbinformation

Kursdatum: 2021-05-19

Sista anmälningsdag: 2021-05-18

Plats: Microsoft Teams

Anmälan

Anmälan är öppen fram till 2021-05-18