Utbildnings-anmälan

Återgå till utbildningsöversikten - Återgå till utbildningen

Du håller på att anmäla dig till Arbetsrätt del 1: Anställningsformer, företrädesrätt och konvertering

Alla fält är obligatoriska om ej annat anges.

Utbildningsinformation

Kursdatum: 2022-09-05

Sista anmälningsdag: 2022-09-02

Plats: Microsoft Teams

Deltagaravgift: 1495 kr