WinLas Webb - LAS-information via webben

WinLas Webb är en tilläggsmodul till WinLas. Den riktar sig främst till chefer och handläggare som inte har tillgång till WinLas, men som vill veta enskild arbetstagares LAS-status. Applikationen är en lättviktsversion av Winlas; mindre information, lättillgänglig data och användarvänligt gränssnitt.

Månadsackar
Huvudbilden är en översiktlig kalender som visar hur arbetstagaren varit anställd de senaste fem åren. Kalendern består av 5 våningar med antalet LAS-, VIK-, AVA-, Tillsvidare- och Övriga anställningsdagar specificerade månad för månad, s.k. månadsackar. Siffran under varje månad visar hur många arbetsdagar personen har av respektive typ under månaden. Blåa och gröna streck, s.k. gafflar visar inom vilken tidsperiod LAS-, VIK- och AVA- tiden summeras.

LAS-status
En sammanställning av beräknade tider, såsom anställningstid, LAS-, VIK-, AVA, samt VIK+AVA-tid efter senaste anställning. Om arbetstagaren skall konverteras till en tillsvidareanställning anges det datum då så skall ske.

Simulering
Det går också att simulera anställningstid. Webbapplikationen beräknar nya saldon i Månadsackarna samt anger konverteringsdatum i förekommande fall.