WinLas Schema - Ett tidsplaneringssystem

WinLas Schemamodul är ett tidsplaneringssystem som gör det enkelt för enheter och medarbetare att skapa scheman. Schemamodulen består av:

  • Ett klientprogram med översikt över all schematid. Planeringen börjar med att schemaplaneraren lägger in behovet. Behovet kan kopieras från föregående period och därefter redigeras om så skulle behövas. Personalen knyts till behovet från denna miljö eller så gör de det på egen hand via webben.

  • I webbmodulen ser medarbetarna alla behov. Här önskar de turer samtidigt som ett räkneverk visar hur mycket som återstår att planera. Personalen kan även lägga in egna schematurer (egen planering) via webben.

När alla turer har fördelats och all egen planering är klar fastställs schemat för att slutligen exporteras till lönesystemet.