WinLas Kursadministration

WinLas Kursadministration är en tilläggsmodul till WinLas Webb. Den riktar sig främst till chefer och handläggare som är i behov av att administrera och anmäla till kurser. Applikationen är en fullutrustad kursadministration som stödjer hela processen vid framtagande och genomförande av kurs.

exempel på en kurs Administration
Innehåller funktioner som:
 • Utbildningsträd
 • Översikt kurstillfällen
 • Anmälda per tillfälle
 • Sista anmälningsdag
 • Kursstart
 • Max antal deltagare
 • Avgränsning mot olika målgrupper
 • Publiceringsdatum
 • Handledare
 • Anmälningsformulär
 • Kompetenskoppling
 • Automatiska e-postutskick
 • Deltagarlistor
 • Frånvarohantering
 • Godkänna deltagare
 • Presentation/anmälan via intranet
Kursadministration för chefer Kursadministration - Chef
Chefen har en egen vy som visar kurser riktade mot sin personal. Chefen kan:
 • Anmäla medarbetare
 • Avanmäla medarbetare
 • Se kursinformation
 • Se genomförda kurser