Import av Skolverkets lärarlegitimationer

WinLas har utvecklat en tjänst som importerar lärarlegitimationer från Skolverket. Vid abonnemang av denna tjänst läses legitimationerna in till WinLas kompetens (både i klienten och webben) *två gånger per år. Dessutom erhålls legitimationshandlingen i PDF-format i form av ett utdrag från Skolverket, vilken kan hämtas upp och visas i både klienten och webben.

Vid behov kan importen ske vid fler tillfällen.

Bild från klienten
Bild från klienten.


Bild från webben
Bild från webben.