WinLas Grund - ett verktyg för LAS-hantering

WinLas Grund är ett heltäckande system för hantering av LAS-frågor, både för tillsvidare- och för tidsbegränsat anställd personal.

WinLas Grund

Inmatning av anställningsdata kan ske manuellt eller automatiskt via ett tanknings-program kopplat till lönesystemet.

Utifrån dessa data beräknas ett saldo för den totala anställningstiden, men även för att beräkna:

 • LAS-tid under de senaste tre åren, vilken ligger till grund för varsel och företrädesrätt.
 • VIK-tid för de senaste fem årens vikariat, vilken ligger till grund för konvertering till en tillsvidareanställning
 • AVA-tid för de senaste fem årens allmänna visstidsanställningar, vilken ligger till grund för konvertering till en tillsvidareanställning

WinLas erbjuder bl.a. följande:

 • Varsellista med all personal som slutar sin anställning inom en viss period och som har företrädesrätt till ny anställning.
 • Varsel- och beskedbrev för visstidsanställd personal.
 • Företrädeslista med all personal som för närvarande (eller vid annat datum) har förträdesrätt.
 • Konverteringslista över tidsbegränsat anställd personal med angivande av tre års LAS-tid, fem års VIK-tid och fem års AVA-tid, både idag och efter senaste anställning, samt i förekommande fall, konverteringsdatum.
 • Turordningslista för tillsvidare anställd personal.
 • Individuell historik med samtliga anställningar redovisade.
 • Individuell historik specificerad månad för månad, s.k. månadsackar, beräknade för LAS, VIK, AVA och tillsvidareanställningar.
 • Brev- och blanketter för övriga förekommande behov.
 • Individuella journalanteckningar.

För att mer utförligt förstå hur man använder WinLas. Läs den Guidade turen (PDF)