WinLas Bokning - Ett verktyg för rekrytering

Winlas Bokningar gör det enkelt för arbetsplatserna att rekrytera vikarier efter att dessa angett när de är disponibla. Kommunikationen mellan bemanningscentral, arbetsplatser och vikarier sker till övervägande del via webb och SMS.

Full koll för alla parter

  • Bemanningsservice är navet i systemet. De har full kontroll tack vare sina två skärmar, där de kan se vikariernas tjänstgöring och disponibla tider samt arbetsplaternas beställningar utan att behöva öppna nya fönster. Systemet har också full kontroll av ATL och LAS, där WinLas är expert i egenskap av Sveriges ledande LAS-verktyg.

  • Enheterna beställer vikarier via en webbmodul. Beställningarna landar i dagboken och tas om hand av bokningspersonalen.

  • Vikarierna kan se sin fullgjorda tjänstgöring samt ange när de är disponibla i vår Vikariekalender. Via webben eller SMS får de uppdrag från bokningscentralen, vilka de även kvitterar via vikariekalendern eller SMS.

  • När bemanningsservice inte är på plats kan enheterna själva boka vikarier via vår webbmodul Levande jourlistan. Eftersom hela systemet är i realtid ser enheterna vilka vikarier som har lagt sig tillgängliga i det ögonblick som de bokar.

  • Efter månadens slut erhåller

    • enheterna ett debiteringsunderlag. Efter att detta är godkänt kan det exporteras via Excel till ekonomisystemet (förutsätter att ekonomisystemet har en importfunktion).
    • vikarien en tjänstgöringsrapport via webben, vilken han/hon godkänner digitalt via ett SMS-lösenord.

  • Tjänstgöringsrapporten kan därefter exporteras till lönesystemet (förutsätter att ekonomisystemet har en importfunktion).