WinLas Personalanteckningar

WinLas Personalanteckningar är ett journal- och rapporteringssystem där användarna kan skriva anteckningar om personal. Applikationen riktar sig främst till chefer och handläggare som vill ha ett komplett journalföringssystem där sekretessen är viktig.

Ett användarvänligt webbgränssnitt

  • Personalen knyts till rätt chef. Uppgifterna hämtas automatiskt från WinLas.
  • Chefen ser en startsida med översikt över sin personal och anteckningar.

  • Sök snabbt upp personal efter namn eller personnummer.
  • Översiktlig personlig sida visar alla anteckningar som är skrivna på personen.
  • Fyll i färdiga mallar för t.ex. lönesamtal eller utvecklingssamtal.
  • Skapa egna mallar – fritt att anpassa systemet efter önskemål.